با همكاري صنعت برق و دانشگاه صنعتي اميركبير

سيستم تست رله هاي حفاظتي شبكه برق بومي سازي شد

در پي بومي سازي سيستم تست رله هاي پستهاي DCS با همكاري دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري توانير و دانشگاه صنعتي اميركبير، طرح «تست غيرمتمركز- همزمان رله هاي پستهاي DCS كشور» به عنوان طرح پژوهشي برگزيده سال 97 از سوي وزارت علوم معرفي و اين تجهيز با پشت سرگذاشتن محصول معتبرترين سازنده بين المللي با اقبال شركتهاي برق منطقه اي مواجه شد و به عنوان دستاورد ويژه قراردادهاي پژوهشي وزارتخانه ها با دانشگاهها و مراكز پژوهشي مورد تقدير قرار گرفت.

به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر سيد مسعود تقوايي مديركل دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري شركت توانير در جمع خبرنگاران، ساز و كار همكاري پژوهشي صنعت برق و دانشگاه را از طريق ارسال پيشنهادهاي تحقيقاتي (پروپوزال) از طريق محقق به شركت توانير و داوري از سوي خبرگان صنعتي و اساتيد دانشگاه عنوان كرد كه در ادامه جهت تصويب به كميته پژوهش و فناوري شركت توانير ارسال و با حضور مديرعامل شركت توانير و اعضاي كميته بررسي و پس از تصويب، وارد مراحل عقد قرارداد مي شود.
وي تصريح كرد: «پروژه تست غيرمتمركز-همزمان رله هاي پستهاي DCS كشور نيز به همين ترتيب سال 92 از سوي دانشگاه صنعتي اميركبير براي شركت توانير تعريف شد و پس از تصويب، جهت اجرا به تيم محققان ارجاع و پس از حدود 3 سال به اتمام رسيد و استقبال شركتهاي برق منطقه اي و رضايت از عملكرد سيستم را به همراه داشت.
دكتر تقوايي اين پروژه را به عنوان يكي از پروژه هاي خوب صنعت برق و از مصاديق خود اتكايي مورد نظر در سياست هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از ساخت داخل كشور معرفي كرد كه با توجه به قابليت رقابت با محصولات خارجي، در اكثر شركتهاي برق منطقه اي در حال بهره برداري است و علاوه بر تست رله هاي پستهاي DCS به صورت غيرمتمركز و همزمان، قادر است تست انواع رله هاي موجود صنعت برق را انجام دهد.
وي تيم محقق پروژه را مشتمل بر محققان و اساتيد دانشگاه صنعتي اميركبير و شركت دانش بنيان وبكو معرفي كرد كه پيشتر به صورت اوليه در شركتهاي برق منطقه اي سمنان و تهران انجام و نهايتاً با حمايتهاي شركت توانير به ثمرنشست.
دكتر تقوايي معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري و وزارت نيرو را از حاميان اصلي اين پروژه ملي عنوان كرد و نقش حمايتي شركت توانير را در ابعاد معنوي و فني مورد توجه قرار داد.
وي با اشاره به حساسيتهاي شبكه برق كشور، برخورداري از استانداردهاي بالاي جهاني را از ويژگيهاي اين تجهيز ذكر كرد كه در مسير صادرات به برخي از كشورها قرار دارد.
مدير كل دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري توانير از ارتباط مستقيم اين دفتر از طريق برپايي جلسات با معاونتهاي پژوهشي دانشگاههاي كشور در استانهاي مختلف خبر داد كه با هماهنگي و حضور مسوولان شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع نيروي برق مربوطه انجام مي شود كه علاوه بر دانشگاه هاي دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي، شركتهاي دانش بنيان و پاركهاي علم و فن آوري را نيز در برمي گيرد.
وي در اين ارتباط از دريافت بيش از 150 پيشنهاد تحقيقاتي (پروپوزال) از سوي دانشگاهها و شركتهاي دانش بنيان در سال 96 خبر داد كه پس از بررسي و داوري در كميته پژوهش و فن آوري توانير بررسي و در صورت واجد شرايط بودن، جهت عقد قرارداد به واحد ذي ربط ارجاع مي شود.
دكتر تقوايي پروژه هاي جاري دفتر تحقيقات از سال 96 را حدود 25 پروژه ملي ذكر كرد كه طراحي و ساخت سيستم تست غيرمتمركز- همزمان رله هاي پستهاي DCS، طراحي و ساخت توربين بادي ملي 2 مگاواتي، طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي دستگاه چندمنظوره تست تجهيزات پست برق، طرح ملي شبكه هوشمند برق با همكاري 3 دانشگاه بزرگ كشور، ارزيابي فني و اقتصادي توسعه سيستم هاي ذخيره ساز انرژي در سيستم قدرت ايران، استقرار پايايي ملي براي شركت هاي برق منطقه اي و شركت توانير، تبيين مفاهيم و ارزيابي تحليلي تاب آوري شبكه هاي توزيع برق ايران، برنامه ريزي جامع انرژي كشور در افق 20 ساله و طرح جامع تدوين اسناد نظام نامه هاي تعامل با ساير دستگاه هاي اجرايي براي انجام مسووليت هاي مشترك با هماهنگي استانداري ها در جهت پايدارسازي عرضه و تقاضاي برق و... از اهم اين پروژه ها محسوب مي شود.   
وي اولويت اول دفتر تحقيقات توانير را حمايت از ساخت تجهيزات داخل كشور و مورد نياز مصرف صنعت برق براساس استانداردهاي معتبر عنوان كرد.

کد خبر : 88727
تاریخ : دو شنبه ، ١٣ اسفند ١٣٩٧ ١٤:٠٨
تعداد بازديد : ٦٨٢
فرستنده خبر : قد رت اله عليزا ده