افتتاح 18 طرح عمراني برق رساني در شهرستان شاهرود

به مناسبت چهل سالگي انقلاب =، 18 طرح عمراني برق رساني شهرستان شاهرود با اعتباري به مبلغ 31 ميليارد و 407 ميليون ريال افتتاح شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، طرح تجهيز پست زميني خليج فارس با مبلغ يك ميليارد و 712 ميليون ريال، سه طرح احداث و اصلاح دو هزار و 589 متر شبكه فشار متوسط با اعتبار چهار ميليارد و 602 ميليون ريال، سه طرح احداث فيدرهاي 20 كيلوولت با هزينه اي معادل دو ميليارد و 185 ميليون ريال، دو طرح بهينه سازي و نصب 50 دستگاه پست هوائي توزيع برق در نقاط مختلف شهرستان با مبلغ 9 ميليارد و 672 ميليون ريال و دو طرح احداث 9 هزار و 387 متر شبكه فشار ضعيف جهت تامين برق متقاضيان با اعتبار پنج ميليارد و 881 ميليون ريال، از جمله طرح هاي افتتاحي به شمار مي روند.
دو طرح برقراري شبكه روشنائي معابر بلوار جديدالاحداث بهاران و ملاكاظم و تقويت روشنائي بزرگراه امام خميني (ره) بسطام و دوراهي مجن با اعتبار دوميليارد و 26 ميليون ريال، دو طرح اصلاح هشت هزار و800 متر شبكه فشار ضعيف سيمي و تبديل به كابل خودنگهدار با مبلغ سه ميليارد و 308 ميليون ريال، طرح نصب چهار دستگاه قطع كننده (سكسيونر گازي) در بسطام، قاسم آباد، دوراهي مجن تاش و جاده جيلان با هزينه 430 ميليون ريال، طرح احداث پست عمومي و سرخط جديد جهت بهبود ولتاژ در شهر مجن و داير كردن ايستگاه عمومي توزيع برق روستاهاي چهارباغ، چهارطاق آقا بزرگ و بلوار داوود ميرباقري بسطام با مبلغ يك ميليارد و 477 ميليون ريال و طرح نصب يك ست خازن جهت بهبود پروفيل شهرمجن بااعتبار 114 ميليون ريال، به عنوان طرح هايي هستند كه مورد بهره برداري قرار گرفتند.

کد خبر : 88520
تاریخ : سه شنبه ، ٢٣ بهمن ١٣٩٧ ١٦:٣٧
تعداد بازديد : ٥٤٧
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي