اولين جلسه تحليل حوادث شبكه انتقال نيرو به ميزباني برق منطقه اي اصفهان برگزار شد

اولين جلسه تحليل حوادث شبكه انتقال نيرو و مديريت دانش در راستاي تبادل تجربيات علمي و عملي با حضور كليه شركت هاي تعميراتي كشور، در برق منطقه اي اصفهان برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي اصفهان در اين جلسه توسط شركت اختر برق با مشاركت معاونت بهره برداري حوادث پر تكرار به صورت ريشه اي بررسي  و راهكارهايي جهت كاهش حوادث ارائه شد.

بنابراين گزارش در راستاي استفاده از تجربيات مشترك و تبادل آموزه هاي حوادث در سطح برق هاي منطقه اي و شركت هاي تعميرات شبكه مواردي چون ذكر حوادث پر تكرار در برق هاي منطقه اي مختلف، راهكارهاي كاهش آمار حوادث ناشي از صاعقه بر روي خطوط انتقال و فوق توزيع ،راهكارهاي كاهش آمار حوادث ناشي از سركابل ها (خصوصاً سركابل هاي 20KV)، راهكارهاي كاهش آمار حوادث ناشي از ورود حيوانات، راهكارهاي كاهش خطاي انساني و ارائه نظرات و پيشنهادات جهت بالا بردن بازدهي و راندمان اين جلسات توسط شركت هاي مختلف مورد بحث و بررسي قرارگرفت.

کد خبر : 88519
تاریخ : سه شنبه ، ٢٣ بهمن ١٣٩٧ ١٤:٤٨
تعداد بازديد : ٦٤٢
فرستنده خبر : monir movahedian attar