رئيس اداره تعميرات خطوط

فيبر نوري بر روي خط نيروگاه سپيدرود- نيروگاه لوشان نصب شد

در راستاي ايجاد سيستم هاي حفاظتي و رويت پذيري و تبادل بهتر اطلاعات، پروژه فيبرنوري بر روي خط 230 كيلوولت نيروگاه سپيدرود- نيروگاه لوشان نصب شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق گيلان، مهران صدر ممتاز رئيس اداره تعميرات خطوط اين شركت با بيان اينكه خطوط انتقال و فوق توزيع شريان هاي اصلي صنعت برق در راستاي انتقال برق به مشتركان هستند گفت: با توجه به ضرورت و اهميت خطوط انتقال و فوق توزيع كه در واقع شريان هاي اصلي صنعت برق در راستاي انتقال برق پايدار و مطمئن به مصرف كنندگان  است، در راستاي ايجاد سيستم هاي حفاظتي و رويت پذيري و تبادل بهتر اطلاعات، پروژه نصب فيبرنوري بر روي خط 230 كيلوولت نيروگاه سپيدرود- نيروگاه لوشان نصب شد.

وي افزود: خط 230 كيلوولت نيروگاه سپيدرود- نيروگاه لوشان داراي 32 پايه به طول 15 كيلومتر است كه در سال 1350 به بهره برداري رسيده است. اين خط نقش حياتي و اساسي در راستاي تبادل انرژي برق شبكه برق گيلان و كشور دارد و به عبارتي حلقه اتصال استانهاي گيلان، تهران وآذربايجان است.

رئيس اداره تعميرات خطوط شركت برق منطقه اي گيلان تصريح كرد: خط 230 كيلوولت نيروگاه سپيدرود- نيروگاه لوشان، وظيفه تبادل انرژي برق از نيروگاه سيكل تركيبي گيلان به نيروگاه سد سپيدرود و از سد سپيدرود به نيروگاه لوشان و از آنجا به نيروگاه هاي منطقه تهران را برعهده دارد. همچنين تبادل انرژي برق از نيروگاه سيكل تركيبي گيلان به پست پونل و از پست پونل به نيروگاه پره سر و از نيروگاه پره سر به پست آستارا و از آنجا به نيروگاه هاي مناطق؛ اردبيل، تبريز، زنجان و تهران را بر عهده دارد.

صدر ممتاز در خصوص اهداف نصب فيبر نوري بر روي خط نيروگاه سپيدرود- نيرو گاه لوشان گفت: با اجراي پروژه تعويض سيم گارد  خط 230 كيلوولت سپيدرود (منجيل) - لوشان با سيم گارد حاوي  فيبرنوري OPGW، اتصال پست سپيدرود به شبكه فيبرنوري برق گيلان برقرار مي شود. در آينده اي نزديك اطلاعات (Data & DTS) پست از طريق نصب تجهيزات اكتيو نوري به پست مقابل (پست نيروگاه لوشان) منتقل شده و نهايتاً در ديسپاچينگ منطقه قابل استفاده مي شود. انتقال اطلاعات از طريق فيبرنوري، افزايش رؤيت ­پذيري و قابليت اطمينان را درپي خواهد داشت.

وي افزود: همچنين شبكه داخلي (اترنت) شركت نيز بر بستر فيبرنوري به پست سپيدرود قابل انتقال خواهد بود كه اين امر زمينه استفاده واحد IT جهت برقراري اتوماسيون اداري در پست سپيدرود و دفتر بازار برق جهت قرائت و انتقال داده­هاي كنتورهاي بازاربرق را فراهم مي كند.

کد خبر : 88516
تاریخ : سه شنبه ، ٢٣ بهمن ١٣٩٧ ١١:٢٤
تعداد بازديد : ٦٢٢
فرستنده خبر : حسين اميدخواه