نگاهي به تعرفههاي خدمات نقشه برداري در سال 1397

هر ساله در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور، موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و ماده (23) قانون برنامه و بودجه و مواد(5)و(6) آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني مصوب سال 1352، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تصويب و ابلاغ تعرفه هاي خدمات نقشه برداري اقدام مي نمايد

از آنجاييكه فرايند تجديدنظر در تعرفه خدمات هرسال، از ماه هاي پاياني سال قبل آغاز مي شود، مرور جزئيات اين بخشنامه در سال 1397 در اين مقطع از سال مفيد خواهد بود.

 

براي دسترسي به متن كامل بخشنامه "تعرفه خدمات نقشه برداري" كه در 78 صفحه تنظيم شده است، به سايت سازمان نقشه برداري كشور مراجعه نماييد


کد خبر : 88513
تاریخ : سه شنبه ، ٢٣ بهمن ١٣٩٧ ١٠:٢٧
تعداد بازديد : ٦١١
فرستنده خبر : ناهيد نيك پور