عقد قرارداد پروژه پژوهشي به منظور

به سازي و مقاوم سازي دكل هاي برق شركت برق منطقه اي تهران

شركت برق منطقه اي تهران با هدف كاهش ريسك فرونشست زمين و به سازي و مقاوم سازي دكل هاي برق، قرارداد پروژه پژوهشي را با مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن) مدير بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري مبادله خواهد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از پايگاه خبري شركت برق منطقه اي تهران (تابش)، شركت برق منطقه اي تهران با هدف كاهش ريسك فرونشست زمين و به سازي و مقاوم سازي دكل هاي برق كه باعث كج شدن پايه هاي دكل هاي خطوط هوايي فشار قوي و قطع برق مي شود؛ قرارداد پروژه پژوهشي با عنوان بررسي فني و اقتصادي اثرات فرونشست دشت هاي منطقه اشتهارد و ورامين بر خطوط انتقال و اصلاح پديده فرونشست » را با مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مدير مبادله خواهد كرد.
بنابراين گزارش پس از فراخوان انجام پروژه تحقيقاتي و دريافت پيشنهاد از دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان و ساير مراكز تحقيقات و پژوهشي («دانشگاه صنعتي مالك اشتر» و « دانشگاه آزاد واحد تهران مركز» و «شركت لرزه پايدار» و دو گروه از «مركز تحقيقات راه و ساختمان »)، نقد و بررسي شرح خدمات و جمع بندي نقطه نظرات داوران پروژه ياد شده در كميته تحقيقات برق منطقه اي تهران انجام شد. تصميم گرفته شد؛ اين پروژه به مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و با ايشان قرارداد تحقيقاتي مبادله شود و نظارت پروژه بر عهده رئيس مركز پژوهش هاي كاربردي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور گذاشته شده است.
اين گزارش مي افزايد محل اجراي طرح پايلوت  پروژه ياد شده، در دو منطقه مجزا، اشتهارد و ورامين كه خطوط فشار قوي از آنجا مي گذرد در نظر گرفته شد.
گفتني است با توجه به كاهش منابع آبي زير زميني كشور (از دلايل آن مي توان به برداشت غير مجاز از چاه هاي داراي مجوز و هم چنين حفر چاه هاي غيرمجاز نام برد)، پديده فرونشست زمين اتفاق مي افتد كه ممكن است باعث  كج شدن پايه هاي دكل هاي خطوط هوايي فشار قوي و قطع برق مي شوند.از اين رو شناسايي ميزان خطر و يافتن راه كار مناسب براي حفظ دكل ها، در مناطقي كه با خطر فرونشست مواجه هستند، از اهميت زيادي برخوردار است.

کد خبر : 88466
تاریخ : چهار شنبه، ١٧ بهمن ١٣٩٧ ١٥:٣٩
تعداد بازديد : ٥٨٨
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي