مميّزي دفتر حقوقي شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

با حضور مميزان منتخب شركت توانير، مميّزي عملكرد دفتر حقوقي شركت توزيع نيروي برق استان سمنان انجام شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، مديردفتر حقوقي اين شركت گفت: ساختار و جايگاه دفتر حقوقي، دعاوي، اراضي و مستندسازي املاك و پاسخگوئي به استعلامات ، به عنوان محورهايي هستند كه مورد مميّزي دونفر از مميزان قرار گرفته است.
راحله قنبريان با بيان اين كه در حوزه پاسخگوئي به استعلامات درون سازماني صنعت برق، هفت زيرسوال در نظر گرفته شده افزود: در بخش پاسخگوئي به استعلام هاي برون سازماني از جمله مراجع قضايي و اداري، پنج زيرسوال وجود داشته كه يافته هاي موجود ارائه شده است.
وي اظهارداشت: در محور ساختار، امكانات و منابع انساني، نمودار سازماني، امكانات فيزيكي و نرم افزاري و الكترونيكي و وضعيت نيروي انساني دفتر حقوقي با 45 زيرسوال، مميّزي شده است.
وي با عنوان اين كه در حوزه اراضي، املاك و مستندسازي، سه محور؛ تصرف، تملك و مستندسازي با 25 زيرسوال پيش بيني گرديده اضافه كرد: در محور دعادي پيرامون، 38 زيرسوال مميّزي صورت پذيرفته و گزارش يافته ها از سوي مميّزان مشاهده شده است.

کد خبر : 88448
تاریخ : سه شنبه ، ١٦ بهمن ١٣٩٧ ١٧:٣٢
تعداد بازديد : ٥٥٨
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي