بررسي سه پروژه پيشنهادي در كميته تحقيقات شركت توزيع برق استان سمنان

در هفتمين و هشتمين جلسه كميته تحقيقات شركت توزيع برق استان سمنان، پيرامون سه پروژه تحقيقاتي ارائه شده از سوي محققان بررسي و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عممي توزيع سمنان، دبيركميته تحقيقات اين شركت گفت: " بررسي اضافه ولتاژهاي گذرا در شبكه توزيع فشار ضعيف سمنان" به عنوان پروژه اي است كه در نظر است بررسي شبكه فشار متوسط و نصب ثبات ها در الزامات پروژه قيد شده و اجرايي شود.
حسين خسروي با بيان اين كه " بررسي فرصتها و چالشهاي افزايش ضريب نفوذ منابع توليد پراكنده خانگي در شبكه فشار ضعيف با امكانات و شرايط متعارف شبكه در ايران" طرح پيشنهادي ديگري است كه تصويب شده افزود: اين طرح توسط احدي از نخبگان ارائه شده و در راستاي لزوم حمايت از نيروهاي نخبه و اهميت موضوع، اين پروژه اجرايي خواهد شد.
وي اظهارداشت: پروژه تحقيقاتي " بررسي فني و اقتصادي استفاده از چيلرهاي تراكمي و چيلرهاي جذبي در ساختمان هاي اداري استان سمنان با در نظر گرفتن ديدگاه مديريت مصرف انرژي و زيست محيطي، سومين طرحي است كه در خصوص آن تبادل نظر گرديده و تصميم گيري شد.
وي اضافه كرد: در راستاي بهره مندي هرچه بيشتر از ظرفيت علمي اساتيد دانشگاه، يكي از اعضاي هيات علمي به جمع كميته تحقيقات اين شركت اضافه مي شود.

کد خبر : 88447
تاریخ : سه شنبه ، ١٦ بهمن ١٣٩٧ ١٧:٢٧
تعداد بازديد : ٥٥٠
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي