انقلاب اسلامي چراغ 128هزار خانه روستايي هرمزگان را روشن كرد

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق هرمزگان گفت: جمهوري اسلامي در 40 سال گذشته موفق شد به 128هزار خانوار روستايي در سراسر استان برق رساني كند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع هرمزگان، مهندس محمد ذاكري مديرعامل اين شركت افزود:  تا پيش از انقلاب اسلامي تنها 6روستا در هرمزگان از نعمت برق برخوردار بودند اما در آستانه 40سالگي انقلاب، يك هزار و 728 روستاي استان برق دار شده اند.

به گفته وي، برق رساني به اين تعداد روستا نشان مي دهد شعار عدالت محوري انقلاب در اين حوزه به طور كامل تحقق يافته است. تعداد مشتركان نيز از 28 هزار مشترك در بهمن سال 1357، به 577 هزار مشترك در سال 1397افزايش يافته و طول شبكه نيز در همين مدت از 168كيلومتر به 24 هزار كيلومتر رسيده است.

ذاكري ادامه داد: تعداد پست هاي برق در 40 سال گذشته از 305دستگاه به 25هزار و 518 دستگاه افزايش يافته و هم اكنون ميزان سرمايه صنعت برق استان در بخش توزيع، حدود20هزار ميليارد ريال برآورد مي شود.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق هرمزگان در ادامه به پروژه هاي قابل افتتاح اشاره كرد و گفت: دهه فجر امسال 79 طرح برق رساني با اعتبار 670ميليارد ريال به بهره برداري مي رسد.

کد خبر : 88440
تاریخ : سه شنبه ، ١٦ بهمن ١٣٩٧ ١٢:٠٩
تعداد بازديد : ٦٠٧
فرستنده خبر : سيد يعقوب حسيني