ابلاغ دستورالعمل توليد و بهنگام رسـاني داده هـاي مكـاني و توصيفي GIS

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان دستورالعمل "توليد و بهنگام رسـاني داده هـاي مكـاني و توصيفي GIS حين فعاليتهاي روزانه" را جهت اجرا و پياده سازي در شركت ابلاغ كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، مديرعامل اين شركت دستورالعمل "توليد و بهنگام رسـاني داده هـاي مكـاني و توصيفي GIS حين فعاليتهاي روزانه" را جهت اجرا و پياده سازي در شركت ابلاغ كرد.

اين دستورالعمل، با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده توسط شركت توانير و انطبـاق آن با فرآينـدهاي موجـود در واحدهاي مختلـف شركت برق منطقهاي خوزستان با در نظر گرفتن نسخه چهارم استاندارد پايگاه اطلاعات جغرافيـايي  (GIS) صـنعت برق، توسط واحد GIS معاونت برنامه ريزي و تحقيقات با همكاري واحدهاي مربوطه از معاونت هاي بهره برداري و طرح هاي توسعه برق، تهيه و تدوين شده  است.

اين توليد و بهنگام رساني  داده هاي مكاني و توصيفي باعث مي شود تا اطلاعات دقيق و به هنگام شبكه، تأثير مستقيم و مثبتي در تصميم گيري و برنامه ريزي كارشناسان و مديران ارشد داشته باشد و همچنين بهنگام بودن پايگاه داده GIS  يكي از عوامل اصلي، مهم و كليدي كاربردي سازي و عملياتي كردن GIS در يك سازمان است.

گفتني است، در همين راستا دوره آشنايي با آخرين ويرايش استاندارد GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع نيز با هدف آشنايي پرسنل با استاندارد مذكور و رفع ابهامات احتمالي جهت اجراي استاندارد در پروژه هاي مختلف و استفاده صحيح آن در بروز رساني پايگاه داده GIS  در شركت برق منطقه اي خوزستان، با حضور روئساي نواحي، گروه ها و كارشناسان معاونت بهره برداري و طرح هاي توسعه، توسط معاونت برنامه ريزي و تحقيقات برگزار شده است.

کد خبر : 88439
تاریخ : سه شنبه ، ١٦ بهمن ١٣٩٧ ١١:٣٢
تعداد بازديد : ٦١١
فرستنده خبر : حسن دهقاني