دومين نشست تخصصي داده كاوي در صنعت توزيع برق فردا برگزار مي شود

تحليل نرم افزاري خاموشي هاي بخش توزيع برق كشور

معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير در نظر دارد تا با هدف تبيين اهميت داده كاوي در ارتقاي فرآيندهاي فني و مالي شركت هاي توزيع نيروي برق، جريان سازي و ترويج راهكارهاي بهره برداري موثر از پايگاه هاي اطلاعاتي موجود در شركت هاي توزيع، كاربردي سازي اطلاعات موجود در جهت ارتقاي شاخص هاي فني و مالي شركت هاي توزيع نيروي برق، دومين نشست تخصصي داده كاوي در صنعت توزيع برق را برگزار نمايد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، دومين نشست تخصصي داده كاوي در صنعت توزيع برق با هدف تحليل و بررسي چالش هاي اين بخش از جمله دلايل خاموشي در شبكه هاي برق، برنامه ريزي بهينه سرويس و نگهداري تجهيزات شبكه هاي توزيع برگزار مي شود.
 معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير در نظر دارد تا با هدف تبيين اهميت داده كاوي در ارتقاي فرآيندهاي فني و مالي شركت هاي توزيع نيروي برق، جريان سازي و ترويج  راهكارهاي بهره برداري موثر از پايگاه هاي اطلاعاتي موجود در شركت هاي توزيع، كاربردي سازي اطلاعات موجود در جهت ارتقاي شاخص هاي فني و مالي شركت هاي توزيع نيروي برق، دومين نشست تخصصي داده كاوي در صنعت توزيع برق را برگزار نمايد.
همچنين ايجاد بستري جهت آشنايي و هم افزايي مديران و كارشناسان صنعت برق با كاربردهاي داده كاوي و تحليل داده ها و نيز برقراري ارتباط ايشان با جمعي از محققين و صاحبنظران دانشگاهي، از ديگر اهداف  برگزاري دومين نشست تخصصي داده كاوي در صنعت توزيع برق به شمار مي رود كه قرار است فردا و همزمان با دومين روز كنفرانس منطقه اي سيرد، به عنوان محور (6+1) اين كنفرانس برگزار شود.
معاونت هماهنگي توزيع نيروي برق با اعلام اين خبر افزوده است:  روزانه تعداد بسياري از گزارش ها از طريق نرم افزارهاي مالي و برنامه ريزي، سامانه اطلاعات جغرافيايي، نرم افزارهاي تعميرات و نگه داري، ثبت حوادث، نرم افزارهاي كنتورهاي هوشمند برق و يا در خلال فعاليت هاي مامورين تشخيص، تست و نصب كنتورهاي برق، بارگيري ترانسفورماتورها و فيدرهاي فشار ضعيف، پايش وضعيت تجهيزات شبكه هاي توزيع و اندازه گيري پارامترهاي كيفيت توان شبكه و ... از لوازم اندازه گيري و تجهيزات پايش وضعيت شبكه ارائه مي شود كه نياز است بر روي اين داده ها، تحليلي هدفمند انجام شود تا آنها را تبديل به اطلاعات ارزشمندي براي برنامه ريزي جهت بهبود شاخص هاي فني و مالي يك شركت توزيع و ارتقاي شاخص هاي كليدي عملكردي نمايد.
براساس اعلام اين معاونت، نتيجه فعاليت جمع آوري و داده كاوي در شركت هاي توزيع، در فرآيندهاي متفاوت يكسان نيست اما به طور كلي موجب  بهبود بهره وري سيستم و كاركنان مي شود.
براين اساس،  تحليل و بررسي خاموشي در شبكه هاي برق، برنامه ريزي بهينه سرويس و نگهداري تجهيزات شبكه هاي توزيع، تعيين پارامترها و شاخص هاي شناسايي مشتركين اثرگذار بر تلفات غيرفني، تشخيص كنتورهاي خراب، شناسايي الگوهاي رفتاري مشتركين اثرگذار بر تلفات فني از جمله مواردي است كه با استفاده از روش هاي علم داده كاوي مي توان نسبت به ارائه راهكارهاي نوين جهت ارتقاي آنها  اقدام كرد.
دراين نشست، قرار است پس از سخنراني معاون محترم هماهنگي توزيع در خصوص اهميت داده كاوي در صنعت توزيع نيروي برق، مقالات برگزيده در حضور هيئت داوران و حاضرين در نشست ارائه  شود و پس از تبادل پرسش و پاسخ حاضرين، ميزگردي تخصصي با حضور اساتيد برجسته اين زمينه برگزار شود.

کد خبر : 88213
تاریخ : سه شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٩٧ ٠٦:٠٤
تعداد بازديد : ٧١٩
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور