برق منطقه اي خوزستان 2 هزار ميليارد ريال از صنايع طلب دارد

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان با بيان اينكه اين شركت بيش از 2 هزار ميليارد ريال از صنايع بابت هزينه برق مصرفي طلبكار است، گفت: براي نگهداري و بهينه سازي شبكه برق، صنايع بايد به تعهدات خود در پرداختي ها عمل كنند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، محمود دشت بزرگ اظهار داشت: سرمايه گذاري در پروژه هاي تعميرات و نگهداري و توسعه شبكه برق از منابع داخلي صنعت برق بوده كه اين منابع بايد از محل وصول درآمدهاي حاصل از فروش برق به مشتركين تامين شود.

وي با بيان اينكه نگهداري شبكه موجود و توسعه آن رابطه مستقيمي با وصول درآمدهاي حاصل از فروش برق به مشتركين دارد، تصريح كرد: هزينه نگهداري شبكه موجود در يك سال  به سرمايه گذاري هزار و 500 ميليارد ريالي نياز دارد و طبق برنامه ششم توسعه براي توسعه و احداث ظرفيت هاي جديد ساليانه 20 هزار ميليارد ريال بايد در شبكه سرمايه گذاري صورت گيرد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان بيان كرد: مسلم است با چنين هزينه هاي سنگيني اگر نتوانيم از محل فروش برق به صنايع كسب درآمد داشته باشيم يا پرداختي ها با تاخير بلند مدت رو به رو شود، حتي حفظ و نگهداري شبكه موجود كه با زندگي مردم مرتبط است با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.

دشت بزرگ تاكيد كرد: برخي از صنايع دو سالي مي شود كه به اين شركت معوقه برق مصرفي خود را پرداخت نكرده اند.

وي ادامه داد: اين شركت حامي صنايع بوده و براي كمك به آنها در پرداخت بدهي معوقه مصرفي، هم اقساطي كردن بدهي ها را انجام داده است و هم با كسب موافقت از وزارت نيرو به صورت تهاتر در ازاي هزينه برق مصرفي از صنايع محصولات توليدي آن صنعت را براي استفاده در پروژه هاي برق دريافت مي كند.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان با بيان اينكه از وضعيت اقتصادي صنايع باخبر هستيم و با آنها همه نوع همكاري را خواهيم كرد، افزود: بايد بدانيم حفظ و پايداري شبكه برق كه اساس و پايه زندگي مدرن است نيازمند سرمايه گذاري است و بخشي از اين سرمايه گذاري از محل فروش برق تامين مي شود.


کد خبر : 88210
تاریخ : دو شنبه ، ٠١ بهمن ١٣٩٧ ١١:٣٢
تعداد بازديد : ٦٦٥
فرستنده خبر : حسن دهقاني