با صدور حكمي توسط مديرعامل توانير انجام شد

انتصاب معاون تحقيقات و منابع انساني و دو مديركل بخش توزيع

با صدور حكمي توسط رييس هيات مديره و مديرعامل شركت توانير، معاون تحقيقات و منابع انساني ، مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين و مديركل دفتر فني و مهندسي توزيع شركت توانير معرفي شدند.

به گزارش پايگاه خبري شركت توانير، مهندس محمد حسن متولي زاده در جلسه هيات مديره شركت توانير  درخصوص انتصابات جديد در شركت توانير گفت: به طور معمول تغييرات در هر سازماني جهت ايجاد زمينه و شرايط لازم در اجراي كار و فرآيند انجام وظايف انجام مي شودو اين موضوع در بخش منابع انساني به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي با بيان اينكه مهندس رضائي در زمان تصدي اين سمت در شركت توانير خدمات بسيار ارزشمندي در حوزه منابع انساني و بخصوص امور رفاهي انجام داده است، تصريح كرد:مهندس سيد حسين سجادي نيز فردي بسيار شايسته است و اميدواريم با حضور در اين بخش شاهد تحول و حركت در مسير اهداف صنعت برق باشيم .
مديرعامل شركت توانير توجه ويژه به شركتهاي توزيع را  مورد تاكيد قرار داد و افزود:با بررسي هاي صورت گرفته،  برآن شديم ارتباط موثرتري با شركتهاي توزيع داشته باشيم و اقدامات بيشتري را درخصوص آموزش،پيشگيري،  و ... انجام دهيم.
وي ادامه داد: برهمين اساس نيزمهندس رضائي به عنوان مشاور مديرعامل در امور شركتهاي توزيع منصوب شد تا با توجه به تجارب ايشان در بخش توزيع و منابع انساني، در اين حوزه نيز بتوانيم ازتجربيات وي استفاده خواهيم كرد. 
مهندس متولي زاده اين امر را اقدام بسيار با اهميتي خواند و اظهار اميدواري كرد: در اين بخش سازو كارهاي مناسبي تدوين و به انجام برسد.
وي در ادامه حضور مهندس مدقق به عنوان مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين و دكتر اسكندري به عنوان مديركل دفتر فني و مهندسي توزيع را نيزمورد اشاره قرار داد و در خصوص ضرورت اين تغييرات گفت: اين تغييرات در جهت افزايش ارتباط شركت هاي توزيع با ستاد توانير انجام شده است . 
متولي زاده  اظهار اميدواري كرد: در كوتاه مدت اثرات اين تغييرات در بحث هوشمندسازي و مديريت بار براي پيك سال آينده قابل مشاهده باشد.کد خبر : 88137
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ دی ١٣٩٧ ٢٠:٥٢
تعداد بازديد : ١١٨٠
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور