بهره برداري از 527 پروژه عمراني برق رساني در شهرستان شاهرود

مدير توزيع برق شهرستان شاهرود از افتتاح 527 پروژه عمراني برق رساني در اين شهرستان در 9 ماهه سال جاري با اعتباري به مبلغ 39 ميليارد و 410 ميليون ريال خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، جمال فرخ زاده گفت: تامين روشنائي معابر بلوار بهاران ، ارتباط فيدرهاي جديد خاتم و شاهوار و نصب يك دستگاه جداكننده (سكسيونر) در كمربندي شاهرود، بهينه سازي شبكه به منظور جداسازي فيدر شاهوار از فيدر دهملا ، احداث 15 دستگاه پست هوائي با ظرفيت يك هزار و 820 كيلوولت آمپر  و تجهيز پست زميني خليج فارس به قدرت 500 كيلوولت آمپر، از جمله اقدامات انجام شده اين مديريت در سه ماهه سوم سال جاري به شمار مي روند.
وي با اشاره به اجراي طرح احداث 14 هزار و 283 متر شبكه فشار متوسط و فشار ضعيف هوائي و زميني افزود: نصب 21 ايستگاه توزيع برق با ظرفيت دو هزار و 220 كيلوولت آمپر ، از ديگر فعاليت هاي صورت گرفته در سطح اين شهرستان مي باشد.
مهندس فرخ زاده با بيان اين كه 13 هزار و 246متر شبكه فشار ضعيف و فشار متوسط بهينه سازي شده تصريح كرد: يكي از اقدامات مهم به اجرا در آمده ، احداث هفت هزار و 786 متر كابل خودنگهدار در سطح شهرستان مي باشد.
وي اظهارداشت: عمليات احداث يك هزار و 204 متر شبكه روشنائي معابر بانصب 370 دستگاه سرچراغ جديد از شروع امسال تازمان حاضر ، به اجرا در آمده است .
وي يادآور شد: احداث سه پروژه روشنائي به طول يك هزار و 284 متر در بلوار ملاكاظم، سه راهي روديان –ديزج و ميدان هفت تير ، برقراري دو فيدر از پست 230 كيلوولت سيار جهت ارتباط با خط شهرك صنعتي به طول يك هزار و 84 متر، اصلاح و دو مداره كردن شبكه شهرك نوين ، بهسازي 750 متر شبكه فشار متوسط در خيابان امام حسين (ع) و اصلاح 365 متر شبكه فشار ضعيف و دايرنمودن يك دستگاه پست هوائي 50 كيلوولت آمپر و شبكه فشار متوسط جهت تامين برق شهرك جديدالاحداث طرود ، به عنوان طرح هاي پيش بيني شده اين مديريت در سه ماهه چهارم امسال محسوب مي شوند.

کد خبر : 88136
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ دی ١٣٩٧ ١٩:٥٥
تعداد بازديد : ٥٩٨
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي