مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت توانير

همچنان منتظر ليست مدارس هستيم / دستورالعمل اجرايي قانون رايگان شدن برق مدارس ابلاغ شده است

مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت توانير گفت: براي اجراي تكليف مقرر در قانون بودجه سال جاري در ارتباط با معافيت بهاي برق مدارس، تاكنون دو بار با سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس وزارت آموزش و پرورش جهت ارسال فهرست مدارس مشمول معافيت مكاتبه شده است، اما هنوز فهرست مذكور به شركت توانير ارسال نشده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير، مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت توانير گفت: براي اجراي تكليف مقرر در قانون بودجه سال جاري در ارتباط با معافيت بهاي برق مدارس، تاكنون دو بار با سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس وزارت آموزش و پرورش جهت ارسال فهرست مدارس مشمول معافيت مكاتبه شده است، اما هنوز فهرست مذكور به شركت توانير ارسال نشده است.
دكتر فريد فياض منش اشاره كرد: تاكنون دو باره در تاريخ هاي 2 آبان و 19 آذر ماه سال جاري جهت ارسال فهرست مدارس با سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس وزارت آموزش و پرورش مكاتبه شده است، اما هنوز فهرست درخواستي جهت اجراي قانون مذكور واصل نشده است.
فياض منش گفت: اين نامه ها با امضاي مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانير براي معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس ارسال شده و در آن ها تاكيد شده  است كه با توجه به بند "ي" تبصره 6 قانون بودجه سال 1397و ماده «2» دستورالعمل نحوه تعيين الگوي مصرف آب و برق و گاز مدارس، لازم است نسبت به ارسال فهرست اسامي مدارس مشمول به همراه مشخصات مربوطه شامل نام استان، شهرستان، شماره پرونده و شناسه قبض به شركت توانير  تسريع شود.
مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت توانير خاطرنشان كرد: دستورالعمل نحوه تعيين الگوي مصرف برق مدارس براي شركت هاي توزيع نيروي برق سراسر كشور ارسال شده است و بلافاصله پس از دريافت فهرست يادشده، نسبت به اجرايي شدن آن اقدام خواهد شد.
برپايه اين گزارش، فياض منش پيشتر نيز اعلام كرده بود كه  اين دستورالعمل با برگزاري جلسات مشتركي ميان مسئولان مرتبط وزارتخانه هاي نيرو، نفت، آموزش و پرورش، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شده است.
مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت توانير با بيان اين كه اين آيين نامه در 9 ماده، نحوه محاسبه هزينه هاي آب، برق و گاز را مشخص كرده است، تاكيد كرد: براي هر كدام از بخش هاي آب، برق و گاز به طور جداگانه الگوي هاي مصرف تعيين شده است كه در صورت رعايت الگوي مصرف، هزينه مصارف مذكور رايگان خواهد شد.
فياض منش ياداور شد: براساس اين دستورالعمل، وزارت آموزش و پرورش بايد ليست مدارس دولتي مشمول معافيت پرداخت هزينه هاي مصارف برق، گاز طبيعي و آب را به همراه شماره شناسايي / اشتراك قبوض مصرف برق، آب و گاز و ميزان مساحت ساختمان مدارس به تفكيك انواع مدارس موضوع اين آيين نامه به وزارتخانه هاي نيرو و نفت اعلام نمايد.
فياض منش با اشاره به اين كه، به صورت خاص در زمينه برق، الگوي مصرف 90 درصد متوسط مصرف برق مدارس در دوره هاي مشابه طي سال گذشته (96) خواهد بود ياداور شد: تعيين الگو به منظور تشويق مدارس به رعايت مصرف و اجراي راهكارهايي جهت كاهش مصرف است و در حقيقت رعايت الگوي مصرف، شرط رايگان شدن هزينه هاي برق، گاز و آب است.
اين مقام مسئول اظهار داشت: براي اجراي اين قانون در حال حاضردر انتظار ارائه فهرست مدارس از سوي آموزش و پروش هستيم و بلافاصله پس از ارسال ليست و اطلاعات ذكر شده در آيين نامه توسط آموزش و پرورش، مي توان اين قانون را اجرايي كرد.

کد خبر : 88133
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ دی ١٣٩٧ ١٤:٤٠
تعداد بازديد : ٦٧٩
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور