برق منطقه اي خوزستان امتياز كامل زيرساخت هاي لازم براي جذب سرمايه را كسب كرد

شركت برق منطقه اي خوزستان امتياز كامل ارزيابي زيرساخت هاي لازم دفاتر سرمايه گذاري را از مشاور ناظر استانداري خوزستان كسب كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از  روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، مدير دفتر مديريت انرژي اين شركت گفت: در بازديد و مميزي بدون هماهنگي جهت ارزيابي دستگاه هاي مختلف استاني در ارتباط با جلب و جذب سرمايه گذار اين شركت امتياز كامل را به دست آورد.

محسن ارفاق ادامه داد: از جمله شاخص هاي مورد بررسي در اين ارزيابي مي توان به وجود يك فضاي جداگانه براي مراجعه سرمايه گذار و استقرار و جانمايي مناسب آن، وجود سامانه پنجره واحد در شركت، وجود روشي براي اعلام فرايندهاي سرمايه گذاري، وجود زيرساخت هاي مناسب براي دريافت هزينه هاي سرمايه گذار، داشتن كتابچه راهنماي براي سرمايه گذاري، دانش و آگاهي كاركنان دفتر سرمايه گذاري از فرايند جذب سرمايه و داشتن مهارت هاي ارتباطي و معاشرت لازم، برخي از شاخص هاي بررسي شده است.

وي افزود: اين ارزيابي توسط مشاور ناظر استانداري خوزستان صورت گرفته است.


کد خبر : 88132
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ دی ١٣٩٧ ١٢:٣٧
تعداد بازديد : ٦٢٥
فرستنده خبر : حسن دهقاني