با همكاري شركت برق منطقه اي سمنان انجام شد

تاليف كتاب توسط يكي از كارشناسان شركت تعمير و نگهداري سمنان

بـــا همكاري و حمايت شـركت بـرق منطقه اي سمنــان، كتـاب "راهنماي روغن ترانسفورماتور" توسط يكي از كاركنان شركت تعميرات و نگهداري سمنان تاليف و به چاپ رسيد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق سمنان، كتاب فوق توسط مهندس رضا صمدي، از كارشناسان شركت تعميرات و نگهداري سمنان و حمايت و راهنمايي هاي معاونت بهره بـرداري اين شركت به چاپ رسيده است كه با توجه به اهميت موضوع روغن در تجهيزات به كار رفته در صنعت برق و  با در نظر گرفتن  ملاحظات بهره برداري، اين كتاب استانداردها، مقاله هاي معتبر، دستورالعمل ها و تجربيات كارشناسان فني و آزمايشگاهي در زمينه روغن ترانسفورماتور را مورد بررسي قرارداده و  به موضوعاتي از جمله معرفي خصوصيات روغن عايق و وظايف آنها در تجهيزاتي همچون ترانسفورماتورهاي قدرت، ترانسفورماتورهاي توزيع، كليدهاي روغني، ترانسفورماتورهاي اندازه گيري، بوشينگ ها، خازن هاي روغني و تحليل استانداردهاي روغن به همراه تلفيق آنها با تجربيات فني و آزمايشگاهي از جمله تحليل آزمون هاي روغن مانند: ولتاژ شكست، آب محلول در روغن، اسيديته، ضريب تلفات عايقي (تانژانت دلتا)، مقدار مواد افزودني، كشش سطحي، گوگرد خورنده، گازهاي محلول در روغن(گازكروماتوگرافي)، فورفورال، PCB و شرح و بررسي خشكسازي ترانسفورماتور، تصفيه فيزيكي و تصفيه فيزيكي – شيميايي و همچنين تخمين عمر ترانسفورماتور پرداخته است.

کد خبر : 88127
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ دی ١٣٩٧ ١١:٠٥
تعداد بازديد : ٦٤٥
فرستنده خبر : محمد مهدي وحدتي