بررسي نحوه تنظيم اسناد مالي مربوط به نيروگاه هاي توليد پراكنده

به منظور هماهنگي هر چه بيشتر بين نيروگاه هاي توليد پراكنده، شركت هاي توزيع نيروي برق و برق منطقه اي جلسه اي با حضور نمايندگان نيروگاه هاي مقياس كوچك در حال بهره برداري و نمايندگان شركت هاي توزيع سه استان مركزي، همدان و لرستان به دعوت و ميزباني شركت برق منطقه اي باختر در محل اين شركت برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق باختر در اين جلسه، آموزش مراحل و استخراج ميزان انرژي توليدي نيروگاه از سايت مديريت شبكه، محاسبه نرخ تعديل شده خريد برق براساس اطلاعات بانك مركزي، تنظيم فرم هاي صورت وضعيت متحدالشكل و محاسبات موارد مرتبط نظير حق آمادگي، تعرفه هاي روزانه و ... توسط كارشناسان ذيربط آموزش داده شد.

به گفته "محمد گودرزي"مجري طرح توليد پراكنده برق باختر، انسجام بخشي و يكسان سازي اسناد مالي مربوط به خريد انرژي از نيروگاه ها با كمترين خطا و ارسال به موقع به شركت از جمله اهداف مورد نظر در تشكيل اين جلسه بود.

وي در پايان گفت : دستوالعمل توسعه ي مولد هاي مقياس كوچك و قراردادهاي موجود مي بايست با توجه به شرايط روز مورد بازبيني و ويرايش قرار گيرد. 


کد خبر : 88120
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ دی ١٣٩٧ ٠٩:٠٥
تعداد بازديد : ٦٤١
فرستنده خبر : بهرام صديقي