-لزوم رعايت حريم خطوط توزيع برق و خودداري از استفاده از پايه هاي شبكه هاي توزيع برق در سيم كشي خطوط برق

سيم كشي مخابراتي از طريق پايه هاي شبكه برق بزرگترين مانع براي صعود و فرود سيمبانان شركت در جهت خدمت رساني به موقع به مشتركين و شهروندان بوده و بعضا نيز موجب وقوع حادثه ناگوار جاني مي گردد.
کد خبر : 88119
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ دی ١٣٩٧ ٠٨:٤١
تعداد بازديد : ٦٠٦
فرستنده خبر : طاهره محرمي