مدير توزيع برق شهرستان سنندج

كنتورهاي برق 14روستاي سنندج تكخواني شد

مدير توزيع برق سنندج از اتمام عمليات اجرايي تكخواني كنتور و لوازم اندازه گيري 14 روستاي اطراف اين شهرستان خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان، محمدسعيد سلطاني در توضيح اين خبر گفت: طرح تكخواني كنتورهاي روستايي محدوده شهر با هدف ساماندهي و شناسايي انشعابات غيرمجاز در دستوركار قرار گرفته است كه در اين راستا روستاهاي پر خانوار در اولويت قرار دارند.

وي افزود: در سال جاري كار بازديد، برداشت و ثبت اطلاعات از روستاهاي قليان با743 خانوار، باباريز 648 خانوار، هويه 383 خانوار، تودارروته 186خانوار، تودارملا 142 خانوار، بزلانه 123خانوار، تازآباد 96 خانوار، هوانله 73 خانوار ، گندمان 64 خانوار، قصريان 51 خانوار، گزنه 50 خانوار، كاني سواران 34 خانوار، سمان 32 خانوار و روستاي كيلك با 21 خانوار با اعتباري بالغ بر دو هزار و 750 ميليون ريال ازمحل اعتبارات داخلي شركت به اتمام رسيد.

سلطاني در ادامه بيان كرد: كار بازديد و برداشت اطلاعات دو روستاي بوره بان با 60 خانوار و انگوژان با 50 خانوار انجام گرفته كه تاپايان سال 97 قبوض مصرفي برق آنها به صورت تك خواني توزيع خواهد شد.

وي در ادامه با اشاره به رضايت مشتركان در خصوص تكخواني شدن روستاها تأكيد كرد: مكانيزه كردن  سهولت در وصول بهاي مصرفي برق و تناسب مصرف با مبالغ پرداختي توسط مشتركان، از جمله خدمات شاخص در اين حيطه است.

مدير توزيع برق شهرستان سنندج در پايان اظهار داشت: اين مديريت آمادگي لازم را به منظور توسعه طرح تكخواني انشعابات روستايي در راستاي جلب رضايت مشتركان روستا و جمع آوري انشعابات فرعي، در صورت تأمين اعتبارات داراست.

کد خبر : 88117
تاریخ : یکشنبه ، ٢٣ دی ١٣٩٧ ١٥:١٣
تعداد بازديد : ٦٢٩
فرستنده خبر : hana naghshbandi