برگزاري آزمون جامع كاركنان خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

آزمون جامع، ويژه كاركنان خدمات مشتركين، با هدف ارزيابي دانش سازماني، در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ آزمون جامع، ويژه كاركنان خدمات مشتركين شركت، در سالن آمفي تئاتر ساختمان ستادي شيخ بهايي، برگزار شد.

در اين آزمون كه در سه نوبت جداگانه و با حضور روساي ادارات، كارشناسان و نيروهاي رسمي و پيماني خدمات مشتركين، برگزار شد، ميزان دانش سازماني پرسنل و آشنايي با مقررات و دستور العمل هاي اداري، مورد ارزيابي قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش؛ آشنايي با آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق، فرآيند فروش انشعاب و تشخيص، تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آن، چگونگي محاسبه صورت حساب، دستور العمل تعيين قدرت مجتمع هاي مسكوني، نظام نامه مديريت مصرف، آشنايي با لوازم اندازه گيري و دستورالعمل محاسبات زمان و انرژي برق هاي غيرمجاز، از جمله مباحث مورد آزمون، بود.

کد خبر : 88111
تاریخ : یکشنبه ، ٢٣ دی ١٣٩٧ ١٢:٢٠
تعداد بازديد : ٦١٨
فرستنده خبر : روابط عمومي توزيع نيروي برق تهران بزرگ