برگزاري نشست محققان شركت توزيع برق جنوب استان كرمان با پژوهشگاه نيرو

كريمي افشار گفت: اين جلسه در راستاي تفاهم نامه همكاري شركت برق جنوب استان كرمان با پژوهشگاه نيرو و به منظور تجاري سازي محصولات ساخته شده شركت برق جنوب استان كرمان برگزار شده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، اين نشست با حضور مسئولان دفتر تجاري سازي و اكتساب فناوري، رئيس مركز توسعه فناوري هاي سيستم هاي پيشرفته نيروگاهي، معاون گروه پژوهشي ابزار دقيق پژوهشگاه نيرو  و محققين طرح هاي پژوهشي، همكاران دفتر تحقيقات اين شركت دي ماه سال جاري برگزار شد.

كريمي افشار مدير دفتر تحقيقات در حاشيه اين نشست بيان كرد: اين جلسه در راستاي تفاهم نامه همكاري شركت برق جنوب استان كرمان با پژوهشگاه نيرو و به منظور تجاري سازي محصولات ساخته شده شركت برق جنوب استان كرمان برگزار شده است.

وي افزود: در اين جلسه محققين طرح هاي پژوهشي ساخت دستگاه تجميع كننده دادهDCU، دستگاه ترموويژن، دستگاه تشخيص ديد و دستگاه هوشمندسازي روشنايي معابر حضور بعمل آوردند و به ارائه توضيحاتي در خصوص تجهيزات ساخته شده پرداختند و هر يك از تجهيزات از نقطه نظر فني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و انتظارات محققين از پژوهشگاه نيرو عنوان شد.

اسدي، مدير دفتر تجاري سازي در اين نشست ضمن تاكيد بر تدوين Bussiness plan طرح ها و همچنين مزيت رقابتي اينگونه طرح ها با موارد مشابه موجود بيان كرد: در راستاي حمايت از انجام آزمايشات استاندارد هر محصول پژوهشگاه مي تواند با توجه به ضوابط موجود حمايت هاي لازم را داشته باشد.

کد خبر : 88107
تاریخ : یکشنبه ، ٢٣ دی ١٣٩٧ ١١:٥٧
تعداد بازديد : ٦٢٩
فرستنده خبر : محمد رضوي علوي