طراحي مدل مالي جديد برق منطقه اي تهران

برق منطقه اي تهران به منظور استفاده از ظرفيت هاي داخلي كشور در اجراي پروژه هاي توسعه و بهينه سازي شبكه انتقال و فوق توزيع و به منظور تأمين منابع، طراحي مدل مالي جديد خود را در دست بررسي دارد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از پايگاه خبري شركت برق منطقه اي تهران، برق منطقه اي تهران از ابتداي دي ماه سال جاري، با هدف استفاده از ظرفيت هاي داخلي كشور در اجراي پروژه هاي توسعه و بهينه سازي شبكه انتقال و فوق توزيع و به منظور تأمين منابع، طراحي مدل مالي جديدي را آغاز كرده است.
بنابراين گزارش، به منظور تحقق برنامه هاي ابلاغ شده از سوي وزارت نيرو، براي عبور از بار پيك سال 1398، مأموريت هاي ويژه اي از جمله مأموريت طراحي مدل مالي جديد، به مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران واگذار شده؛ كه در حال حاضر طراحي مدل مورد نظر  توسط كارشناسان دفتر بودجه در دست بررسي قرار گرفته است.
گفتني است با توجه به شرايط تحريم هاي اقتصادي و كاهش جذب سرمايه گذاري خارجي، استفاده هر چه بهتر از ظرفيت هاي داخلي كشور ضروري است، و اين امر موجب توسعه زير ساخت هاي مورد نياز خواهد شد.

کد خبر : 88102
تاریخ : یکشنبه ، ٢٣ دی ١٣٩٧ ٠٩:٥٤
تعداد بازديد : ٦٦٢
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي