تهيه نرم افزارهاي جايابي بهينه سوئيچ و خطاياب در شبكه هاي توزيع

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان فارس ازتهيه نرم افزارهاي جايابي بهينه سوئيچ و خطا ياب در شبكه هاي توزيع، در شركت توزيع نيروي برق استان فارس خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع فارس، معاون بهره برداري و ديسپاچينگ اين شركت ازتهيه نرم افزارهاي جايابي بهينه سوئيچ و خطا ياب در شبكه هاي توزيع، در شركت توزيع نيروي برق استان فارس خبر داد.
حميدرضا جلاير با اعلام اين خبر گفت:  نرم افزارهاي ياد شده در محيط نرم افزار
DIGSILENT تهيه شده اند و با توجه به لينك بين نرم افزار DIGSILENT و نرم افزار GIS، كاربرد نرم افزار را متناسب با فعاليت هاي شركت هاي توزيع كرده است.
وي يادآور شد: اين نرم افزارها به موردهاي مطالعاتي بستگي ندارند و مي توان از آنها در تمامي فيدرها استفاده كرد
.
جلاير در ادامه سخنان خود به برخي از ويژگي هاي نرم افراز هاي مذكور نيز پرداخت و بيان داشت: ويژگي هاي نرم افزار هاي ياد شده، وضعيت بهبود يافته اي از مقالات روز دنياست كه از آن جمله مي توان به استفاده از توابع فني و اقتصادي كه در مورد جايابي بهينه سوئيچ مواردي از قبيل هزينه هاي خريد، نصب، تعمير و نگهداري سوئيچ، هزينه هاي خسارت به مشتركان در صورت خروج از شبكه با در نظرگرفتن سه نوع بار، ميزان رشد بار و نرخ تورم همگي در قالب تابع هدف جامع اقتصادي فرمول بندي شده است، اشاره كرد
.
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان فارس، تعيين مدت زمان خروجي بارها براي زمان هاي سوئيچ زني دستي و اتوماتيك و مدت زمان تعميرات، تعيين حداكثر تعداد سوئيچ هاي دستي و اتوماتيك مجاز به نصب در شبكه به عنوان ورودي و انتخاب تعداد بهينه آنها كه توسط پروسه بهينه سازي انجام مي شود را از ديگر ويژگي هاي اين نرم افزارها برشمرد و اظهار داشت: با تهيه اين نرم افزار ها مي توان  نرخ رخداد خطا را براي كل شبكه متناسب با طول تكه فيدرها و يا براي هر تكه فيدر به صورت مجزا در نظر گرفت.

وي خاطرنشان كرد: همچنين برخي از ويژگي هاي اين نرم افزار متناسب با نياز هاي صنعت برق كشور در نظر گرفته شده است كه از مهم ترين آنها مي توانيم به در نظر گرفتن سوئيچ هاي موجود شبكه و معرفي نقاطي كه امكان نصب سوئيچ ندارند اشاره كرد.
جلاير در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه نرم افزار جايابي بهينه سويچ در دو حالت آماده سازي و بهينه سازي قابليت اجرا دارد، اضافه كرد: در حالت آماده سازي اطلاعات اوليه اي از شبكه در اختيار كاربر قرار مي گيرد و در حالت بهينه سازي مسئله حل شده و پاسخ ها با بياني كاربردي در اختيار بهره بردار قرار مي گيرد
.
وي تاكيد كرد: بي ترديداستفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي، تركيبي قدرتمند به منظور دستيابي به پاسخ بهينه مناسب و عدم قرارگيري در بهينه هاي محلي خواهد بود
.
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان فارس در ادامه به برخي از ويژگي هاي نرم افزار جايابي بهينه خطا ياب اشاره كرد و تصريح كرد: استفاده از توابع هدف فني و اقتصادي كه مواردي مانند هزينه هاي ادوات خطاياب و خسارات وارده به مشتركان را در بر مي گيرد، در نظر گرفتن زمان هاي آماده سازي تيم هاي عملياتي رفع خاموشي، ميانگين زمان رسيدن به محل خطا، ميانگين زمان يافتن محل خطا در صورت مشخص شدن ناحيه خطادار از ديگر مزيت هاي مثبت اين نرم افزار به شمار مي رود.
وي  فرمول بندي مسئله در فضاي عدم قطعيت به منظور تطبيق بيشتر با واقعيت، در نظر گرفتن توابع هدفي كه مي تواند مسائل اقتصادي را در نظر بگيرد و يا جايابي را به منظور كاهش مدت زمان خروج سيستم مد نظر قرار دهد و از سويي ديگر تشخيص مكان هاي خطاياب فعلي و مكان هاي با عدم قابليت نصب بر روي شبكه را از ديگر  ويژگي هاي نرم افزارهاي ياد شده دانست و اظهار داشت: از مهمترين مزيت هاي اين نرم افزار ها ارتباط آنها با يكديگر است به طوري كه در گام اول نرم افزار جايابي بهينه سوئيچ اجرا مي شود و در گام بعدي اطلاعات مربوط به نتايج اين نرم افزار جهت پروسه جايابي خطا ياب در اختيار نرم افزار دوم قرار مي گيرد
.
جلاير، خاطرنشان كرد: همچنين، نرم افزارهاي ياد شده جهت آزمايش بر روي خطوط برق برخي شهرستان ها بكار گرفته شده و جهت تاييد نتايج، محل هاي نصب پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از تاييد از ديدگاه فني اوليه، با نظر افراد خبره نيز تطبيق داده شده و صحت نتايج تاييد شده است
.
اين مقام مسئول در خاتمه بيان داشت: بكارگيري اين نرم افزارها نقش تاثيرگزاري در افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع برق، بهبود پايداري، افزايش تاب آوري شبكه هاي توزيع، خاموشي كمتر، ارتقاي كيفيت و رضايت بيشتر خواهد داشت
.

کد خبر : 88099
تاریخ : شنبه ، ٢٢ دی ١٣٩٧ ١٥:٠٩
تعداد بازديد : ٦٠٠
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي