مانور شناسايي نقاط امن واحدهاي كاري در هنگام زلزله

مانور مباحثه اي، شناسايي نقاط امن واحدهاي كاري و عملياتي در زمان زلزله، ويژه كاركنان مديريت توزيع برق شهرستان شاهرود برگزار شد.

در برق شاهرود برگزار شد؛
مانور شناسايي نقاط امن واحدهاي كاري در هنگام زلزله
مانور مباحثه اي، شناسايي نقاط امن واحدهاي كاري و عملياتي در زمان زلزله، ويژه كاركنان مديريت توزيع برق شهرستان شاهرود برگزار شد.
مديرتوزيع برق شهرستان شاهرود با عنوان اين مطلب گفت: با هدف ايجاد آمادگي و افزايش دانش، مهارت و توانايي كاركنان در زمان بروز زلزله، اين برنامه آموزشي به اجرا در آمده است.
جمال فرخ زاده با بيان اين كه در مديريت بحران دو نوع مانور شامل؛ مباحثه اي و عملياتي وجود دارد افزود: به منظور اجراي اين اقدام آموزشي ، ايتدا مانور مباحثه اي از نوع سمينار با حضور كارشناس جمعيت هلال احمر اين شهرستان انجام شده و تعداد زيادي از كاركنان در زماني كوتاه، توسط يك نفر در زمينه نحوه عملكرد در هنگام بحران توجيه شدند.
وي اضافه كرد: پس از برگزاري سمينار، كارشناس هلال احمر ، نقاط امن واحدهاي كاري شناسايي شده و اقدامات ايمني لازم را به همكاران هر واحد به صورت چهره به چهره ارائه نمود.
مهندس فرخ زاده تصريح كرد: پس از طي مرحله آموزشي، مانور به صورت عملياتي در ساختمان هاي بهره برداري و اداري برق شاهرود، با به صدا در آوردن آژير كه به منزله بروز زلزله در نظر گرفته شده ، انجام و هرفرد در نقطه امني كه مشخص گرديده پناه گرفتند.
وي يادآور شد: با اتمام رزمايش، ارزيابي لازم صورت گرفته و نقاط ضعف به شركت كنندگان يادآوري شد.

کد خبر : 88074
تاریخ : پنج شنبه ، ٢٠ دی ١٣٩٧ ٠٧:٣٩
تعداد بازديد : ٦٢٩
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي