46درصد انرژي الكتريكي استان در سال 96 توسط مشتركان صنعتي بزرگ مصرف شده است

نشست هم انديشي صاحبان صنايع استان يزد با مسئولان صنعت برق به ميزباني شركت برق منطقه اي يزد برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق يزد، محمدحسن صباغزادگان مديرعامل اين شركت در اين نشست اظهار داشت: استان يزد يك استان صنعتي است بيش از 73 درصد مصرف الكتريكي براي به حركت درآوردن چرخ صنايع و براي ايجاد اشتغال و ارزش افزوده مصرف مي شود.

وي با بيان اين كه تلاش كاركنان صنعت برق استان در بخش هاي توليد، انتقال و توزيع براي حمايت از توليد ملي و سربلندي ايران است، افزود: هم اكنون ما در استان يزد 26مشترك بالاي 7 مگاوات داريم كه با توجه به وجود بيش از 300 صنعت بزرگ در كل كشور، حدود 8 درصد اين مشتركان در استان يزد مستقر هستند.

مهندس صباغزادگان ميزان مصرف كل انرژي كه در استان يزد را 8 ميليارد و 318 ميليون كيلووات ساعت ذكر كرد و افزود: از اين مقدار 3 ميليارد و 980 ميليون كيلووات ساعت توسط اين 26 مشترك مصرف شده است كه مشتركان صنعتي بزرگ استان بيش از 46 درصد انرژي در سال 96 مصرف داشتند.

وي با اشاره به اين كه شبكه برق استان يكي از پايدارترين شبكه هاي كشور است، تصريح كرد: علت اين ادعا 5 خط 400 كيلوولت ارتباطي است كه دو خط به اصفهان، يك خط به كرمان، يك خط به هرمزگان و يك خط به خراسان مي باشد.

اين مقام مسئول در صنعت برق استان ظرفيت نيروگاه هاي استان را بيش از 2600 مگاوات عنوان كرد و گفت: ميزان مصرف انرژي الكتريكي 26 مشترك نسبت به 9 ماهه اول سال 96 بيست درصد رشد داشته است.

وي با بيان اين كه استان يزد كمترين خاموشي را بين استان هاي كشور داشته است؛ اذعان كرد: ميزان پيك سال 96، 1408 مگاوات بوده است كه با رشد 9 درصدي در سال 97 به 1538 مگاوات رسيد كه نشان دهنده رونق اقتصادي در استان و تامين برق پايدار صنايع است.

صباغزادگان در پايان افزود: در زمينه انرژي هاي نو 6 نيروگاه خورشيدي در شهرستان هاي مهريز، اردكان، اشكذر، خاتم و تفت در حال بهره برداري است و اميدواريم تا پايان سال ظرفيت اين نيروگاه ها به 70 مگاوات برسد.

دكتر فريد فياض منش مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت توانير به بررسي الزامات قانوني و كليات انعقاد قرارداد اتصال به شبكه پرداخت.

وي با اشاره به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: دولت از حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 منع و موظف مي شود هرگونه فعاليتي شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم، ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت دهد و به بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

فياض منش ادامه داد: يكي از اين مواردي كه در اين اصل آمده بحث توليد و توزيع برق است كه براساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي سرمايه گذاري و مالكيت و مديريت در زمينه تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز است.

وي اظهار داشت: بر همين اساس به دولت اجازه داده شد كه 80 درصد سهام نيروگاه هاي دولتي تأمين كننده نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق را به بخش هاي خصوصي و شركت هاي تعاوني و سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غيردولتي واگذار كند.

مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت توانير با اشاره به آيين نامه نحوه تأمين برق و سوخت صنايع در سال 88 هيئت وزيران گفت: در ماده 6 اين آيين نامه مقرر مي شود تأمين برق متقاضيان بزرگ صنعتي يعني متقاضياني كه در سطح ولتاژ انتقال، فوق توزيع و يا از طريق فيدر اختصاصي فشار متوسط به شبكه برق كشور متصل مي شوند و يا شهرك هاي صنعتي تنها از طريق احداث نيروگاه اختصاصي و يا انعقاد قرارداد دوجانبه با توليدكنندگان غيردولتي صورت گيرد.
وي اظهار داشت: به منظور حمايت از سرمايه گذاري در احداث نيروگاه پس از واگذاري به بورس انرژي تأمين انرژي براي مصارف سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع توسط شركت هاي برق منطقه اي و همچنين تأمين انرژي جهت مصارف بيش از 5 مگاوات براي شركت هاي توزيع نيروي برق به تدريج محدود شود به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه اين قبيل مصرف كنندگان حداقل دو سوم انرژي موردنياز خود را از طريق نيروگاه هاي غيردولتي و يا عرضه كنندگان در بورس تأمين كنند.
فياض منش از الزام وزارت نيرو به فراهم كردن شرايط براي آن دسته از مشتركاني كه قدرت قراردادي آن ها بالاي 5 مگاوات است و تمايل به تأمين تمام و يا بخشي از انرژي برق موردنياز خود را از طريق نيروگاه هاي متعلق به خود و يا بورس انرژي و يا قراردادهاي دوجانبه با نيروگاه ها را دارند با توجه به مصوبه هيئت وزيران در سال 94 خبر داد.

در اين نشست همچنين مدير دفتر قراردادهاي بازار برق و مدير دفتر توسعه بازار برق و هماهنگي با بورس انرژي شركت مديريت شبكه برق ايران به سوالات نمايندگان صنايع استان پاسخ گفتند.


کد خبر : 88061
تاریخ : سه شنبه ، ١٨ دی ١٣٩٧ ١٦:٥٠
تعداد بازديد : ٥٥٦
فرستنده خبر : عليرضا عسكري