سرويس 57هزار پايه چراغ روشنايي معابر در استان مركزي

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان مركزي از سرويس نزديك به 57هزار پايه چراغ روشنايي معابر در استان طي 9ماه سال جاري خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع مركزي، مهندس محمد مرادي افزود: بازديد شبكه روشنايي معابر ، آزادسازي چراغ هاي درگير با درختان،شستشوي چراغ هاي منصوبه بر روي پايه هاي بتوني، ايمن سازي پايه روشنايي، تعويض لامپ و سيستم روشنايي از جمله برنامه هاي بهينه سازي شبكه روشنايي معابر با اجراي برنامه تعميرات پيشگيرانه بوده است.

وي تعمير 1932كيلومتر شبكه برق، تعمير 1840پست هوايي و زميني برق و تعمير 120ترانس را از جمله فعاليت هاي انجام شده برشمرد.

مهندس مرادي بابيان اينكه با فعاليت اكيپ هاي خط گرم در استان 21285  مگاوات ساعت در مصرف انرژي صرفه جويي شده است، افزود: كاهش يا حذف قطعي برق رويكرد گسترش عمليات تعمير و نگهداري و سرويس خطوط با روش كار با خط گرم بوده كه كليه خدمات و تعميرات خطوط شبكه به صورت برقدار انجام مي شود.

وي اظهاركرد: با برنامه ريزي صورت گرفته، 157 مورد تعميرات گروهي شبكه برق در سطح استان مركزي طي 9ماه سال جاري صورت گرفته كه 150  مورد آن در حوزه فشار متوسط و 7  مورد آن در حوزه فشار ضعيف بوده است.

کد خبر : 88057
تاریخ : سه شنبه ، ١٨ دی ١٣٩٧ ١٢:٤٣
تعداد بازديد : ٦٣٠
فرستنده خبر : مريم آجرلي