پاداش همكاري براي سه صنعت برتر خوزستان در مصرف برق

صنايع فولاد، فولاد اكسين و سيمان خوزستان به علت همكاري در برنامه هاي پاسخگويي بار ( طرح هاي ذخيره عملياتي و قطع/ كاهش بار برنامه ريز شده صنايع) در تابستان سال 97 پاداش همكاري دريافت كردند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، صنايع فولاد، فولاد اكسين و سيمان خوزستان به علت همكاري در برنامه هاي پاسخگويي بار (طرح هاي ذخيره عملياتي و قطع/ كاهش بار برنامه ريز شده صنايع) در تابستان سال 97 پاداش همكاري دريافت كردند.

با توجه به اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار در تابستان سال 97 و مشاركت برخي از صنايع در اين طرح ها، در نهايت 3 صنعت فولاد خوزستان، فولاد اكسين خوزستان و سيمان خوزستان مشمول دريافت پاداش شدند.

انجام محاسبات پاداش اين صنايع از طريق سامانه كاهش پيك بار كشور صورت گرفته و به تاييديه مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين شركت توانير نيز رسيده است.

در مجموع ميزان پاداش همكاري اين صنايع بيش از 108 هزار ميليارد ريال است كه در صورتحساب برق مصرفي اين صنايع اعمال خواهد شد.

کد خبر : 88041
تاریخ : دو شنبه ، ١٧ دی ١٣٩٧ ١١:٤٦
تعداد بازديد : ٦٢١
فرستنده خبر : حسن دهقاني