اجراي سه طرح ويژه ملي به شركت برق منطقه اي آذربايجان واگذار شد

به منظور تحقق برنامه هاي وزارت نيرو، مأموريت هاي ويژه ملي براي مديران شركت هاي برق منطقه اي كشور از طرف مديرعامل شركت توانير ابلاغ شد.

 

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق آذربايجان، در ابلاغيه شركت توانير به مديران عامل شركت هاي برق منطقه اي، مأموريت هاي جداگانه اي به عنوان برنامه هاي ويژه ملي وزارت نيرو، به اين مديران محول شده و طرح هاي محوله به دكتر روشن ميلاني مدير عامل شركت برق منطقه اي آذربايجان به شرح ذيل هستند:

1 ـ شناسايي منابع جديد مالي با استفاده از ظرفيت هاي قانوني براي اجراي طرح هاي انتقال و فوق توزيع.

2 ـ بازنگري در روش هاي سنتي تعمير و نگهداري شبكه با هدف بهبود قابليت اطمينان و افزايش بهره وري.

3 ـ اصلاح قانون سازمان برق ايران.

براساس ابلاغ هاي جداگانه ي صادره از طرف مديرعامل شركت برق منطقه اي آذربايجان، متولي طرح هاي فوق الذكر به ترتيب قربانپور معاون هماهنگي، مجيدپور معاون بهره برداري و محموديان مدير دفتر حقوقي شركت تعيين شده اند.


کد خبر : 88020
تاریخ : یکشنبه ، ١٦ دی ١٣٩٧ ١٥:٣٦
تعداد بازديد : ٥٨٠
فرستنده خبر : بتول ميرزايي