طلب 136ميلياردي شركت توزيع نيروي برق مازندران از مشتركان

مهندس قاسم شهابي گفت:شركت توزيع نيروي برق مازندران درمجموع 136 ميليارد و 285 ميليون تومان در بخش هاي مختلف خانگي، صنعتي،عمومي، ساير مصارف و كشاورزي از مشتركان خود طلب وصول نشده دارد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع مازندران، مهندس قاسم شهابي مديرعامل اين شركت با اعلام اين خبر گفت: شركت توزيع نيروي برق مازندران در مجموع 136 ميليارد و 285 ميليون تومان در بخش هاي مختلف خانگي، صنعتي،عمومي، ساير مصارف و كشاورزي از مشتركان خود طلب وصول نشده دارد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران  در گفت و گويي اظهار داشت: در حال حاضر عمده ترين مشكل صنعت برق مازندران عدم وصول مطالبات ميلياردي اين شركت از مشتركان خود است..

مهندس شهابي بيان داشت: از مجموع ميزان مطالبات توزيع نيروي برق مازندران سي و چهار ميليارد و 400 ميليون تومان در بخش خانگي، سي ميليارد و 50 ميليون تومان در بخش عمومي، بيست و هفت ميليارد و 50 ميليون تومان در بخش صنعتي، بيست و دو ميليارد و 915 ميليون تومان در بخش ساير مصارف و بيست و يك ميليارد و 507 ميليون تومان در بخش كشاورزي و يك ميليارد و 300  ميليون تومان در بخش آزاد ثبت شده است.

وي قطع برق مشتركان بدهكار به امور برق را آخرين راه وصول مطالبات اين شركت خواند و عنوان كرد: در صورت ناديده گرفتن اخطارهاي كتبي به ناچار برق واحدهاي مختلفي كه نسبت به هشدارها بي توجهي كنند قطع مي شود چراكه تنها منبع تأمين نقدينگي شركت توزيع برق پس از فروش انشعابات كه آن هم مبلغ ناچيزي است وصول مطالبات مشتركان برق است كه در صورت عدم تحقق اين مهم خدمت رساني شركت توزيع برق مازندران به نقاط مختلف به دليل كمبود نقدينگي با مشكل جدي روبرو مي شود.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران در ادامه با اشاره به اينكه بنا بر دستور وزير نيرو و مديرعامل شركت توانير براي عبور از پيك تابستان سال 98، برنامه ريزي دقيقي در شركت توزيع نيروي برق مازندران صورت گرفته است، گفت: با كمك و همياري مردم شريف مازندران بتوانيم تابستان سال آينده را با كمترين خاموشي به پايان برسانيم.

مهندس شهابي بيان داشت: بخشي از پرداخت يارانه سهم وزارت نيرو در بخش برق در نظر گرفته شده كه شركت هاي توزيع نيروي برق موظف به وصول آن و انتقال به حساب خزانه براي پرداخت يارانه خانوارها هستند، ضمناً از محل وصول مطالبات براي اصلاح و بهينه سازي شبكه هاي برق و خريد تجهيزات براي پايداري شبكه و جلوگيري از خاموشي هاي احتمالي است.

وي افزود: هرگونه عدم پرداخت صورتحساب هاي برق موجب عدم ايفاي تعهدات شركت توزيع در قبال پرداخت يارانه و پايداري شبكه و ايجاد نارضايتي عمومي خواهد شد.

کد خبر : 88012
تاریخ : یکشنبه ، ١٦ دی ١٣٩٧ ١٢:٠٠
تعداد بازديد : ٦١١
فرستنده خبر : سيروس كرامتي فرح آبادي