برگزاري دوره آموزشي مشخصات فني تجهيزات پست در شركت برق منطقه اي سمنان

دوره آموزشي مشخصات فني تجهيزات پست در شركت برق منطقه اي سمنان برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق سمنان، به منظور ارتقا دانش فني كاركنان معاونت بهره برداري، دوره آموزش  مشخصات فني تجهيزات پست، براي اپراتورهاي  پست هاي انتقال و فوق توزيع  برگزار شد.
در اين دوره آموزشي كه به مدت شش روز در شهرستان هاي سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان  برگزار شد، مهندس شريعت، مشخصات فني ترانسفورماتور، بريكر، CT ، PT  و برقگير را تشريح و در پايان دوره،  به سوالات فراگيران پاسخ داده شد.


کد خبر : 88007
تاریخ : یکشنبه ، ١٦ دی ١٣٩٧ ٠٨:٠٩
تعداد بازديد : ٥٣٤
فرستنده خبر : محمد مهدي وحدتي