رئيس كميسيون انرژي مجلس در خراسان خبرداد

پيشنهاد اعضاي كميسيون انرژي به سران قوا براي استفاده وزارت نيرو از اعتبارات صندوق توسعه ملي

رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از پروژه هاي شركت برق منطقه اي خراسان بازديد كرد و در اين ديدار در جلسه اي با مديرعامل توانير به بررسي مشكلات صنعت برق پرداخت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خراسان در اين بازديد كه دكتر رجبي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير،مهندس رياحي عضو هيئت مديره و سرپرست شركت برق منطقه اي خراسان،مهندس دشت بزرگ مدير عامل شركت برق منطقه اي خوزستان و جمعي از معاونين شركت برق منطقه اي خراسان حضور داشتند ، دكتر حسنوند رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از تونل در حال احداث شهدا-جانباز ، پست 132كيلوولت سجاد و تونل انرژي آن درمشهد بازديد كرد.


اقدامات شركت برق منطقه اي خراسان الگويي براي كشور

در اين بازديد رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما،  ضمن قدرداني از فعاليت شركت برق منطقه اي خراسان درنوآوري در اجراي پروژها اظهار داشت : اين اقدامات به عنوان يك الگوي جديد براي كل كشورمطرح است وحاصل زحمات كليه كار كنان شركت برق منطقه اي خراسان اعم از طراحي و اجرا مي باشد و براي كشور يك دستاورد بسيار بزرگ و خوب مطرح است.
وي افزود: اين اقدامات شركت برق منطقه اي خراسان وظيفه ما را به عنوان نمايندگان مجلس سنگين تر كرده است  و ما  در كميسيون انرژي حتما لازم است نسبت به اين الگو و پايلوت و تسري آن به سراسر كشور اقدامات قانوني خود را انجام دهيم و در حوزه قانون گذاري وهم در بخش تامين منابع مالي و در زمينه الزام دولت و وزارت نيرو در اين زمينه پيگيري لازم صورت خواهد گرفت.
وي تصريح كرد: اين اقدامات ضمن كاهش هزينه هاو خسارات به زيبايي شهرها كمك مي كند و خدمات خوب و ايمني را به شهروندان ارائه مي كند. دكتر حسنوند با اشاره به اينكه اقدامات مهم شركت برق منطقه اي خراسان چه در زمينه احداث پست هاي جديد و همچنين تونل هاي انرژي بسيار مهمي كه در مشهد اجرا شده است ، خاطرنشان ساخت: ما در آينده اعضاء كميسيون انرژي مجلس را براي بازديد از اين پروژ ها به مشهد خواهيم آورد تا از نزديك با اين نوآوري ها آشنا شوند .

وي در ادامه افزود: اميد واريم اين فعاليت ها در استانهاي ديگر نيز گسترش يايد و شركت هاي برق منطقه اي كشور بتوانند از اين تجربيات استفاده كند. وي پيشنهاد كرد ساير وزارت خانه هاي مرتبط با اين نوع پروژه ها مانند وزارت نفت ، مي توانند در اجراي اينگوه پروژ ها مشاركت داشته باشند و ما هم در زمينه تامين منابع مالي پشتيباني خواهيم كرد.

وي پيشنهاد كرد: وزارت نيرو با دعوت از نمايندگان مجلس،آنها را بيشتر با اقدامات جديد آشنا كند.وي در همين رابطه خاطرنشان ساخت: اگر در زمينه اينگونه پروژه ها اطلاعات ما كامل تر و دقيق تر باشد اولويت و تشخيص و هدايت بودجه ها به آن سمت تسهيل خواهد شد.

اصلاح تبصره 14

دكتر حسنوند در ادامه مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره 14 اظهار داشت : ما در بحث تبصره 14 كه در جلسه  اي وزير نيرو ورئيس سازمان برنامه و بودجه نيز حضور داشتند اعتقاد داشتيم درآمدها و بودجه هاي وزارت نيرو بدون فوت وقت بايد در اختيارشان قرار گيرد به دليل اينكه در موقع اضطرار و اتفاقات احتمالي حتما منابع مالي بايد در اختيار وزارت خانه باشد كه بتواند اقدامات خود را انجام دهد اما تبصره 14 يك مانع  و تشريفات و پروتكل قانوني كه تعريف شده بود بسيار طولاني  بود و نمي گذاشت ما اقدامات خود رابه طور اضطرار  و سريع انجام دهيم ، كه با اهتمام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين قضيه را  حل كردند . 
وي در همين زمينه خاطرنشان ساخت : نكته ديگري كه مورد نظر اعضاي كميسيون انرژي مجلس بود و پيشنهاد هاي براي سران سه قوه و  شوراي عالي اقتصادي ارسال شد كه از محل صندوق توسعه ملي  يك مبلغ مشخص در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد.
وي اظهار داشت:امسال ما نگاهمان به حوزه برق است چون در سال گذشته در پيك برق مشكلات زيادي داشتيم كه با تدبير و مديريت خوب از وزارت خانه نيرو از مشكلات عبور كرديم  و براي سال آينده حداقل 8 هزار مگاوات برق جديد نياز داريم  كه هم در بخش توليد برق و هم در بخش مديريت آن  بايد تدبير كنيم  ودر اين زمينه منابع مالي را به سران سه قوه پيشنهاد داده ايم كه اميد است مورد تصويب قرار بگيرد و در بودجه سال 1398 منابع جديد نيزپيش بيني شده است كه بخشي ازمشكلات وزارت نيرو را مرتفع نمايد.وي همچنين به مطالبات پيمانكاران و بدهي هايي كه در ارتباط با پروژه ها است ، راهكارهاي قانوني پيش بيني شده است و در اين زمينه تهاتر و منابع مالي جديد مطرح شده كه گوشه اي از مشكلات صنعت برق كشور را بتوانيم حل كنيم  و قطعا كميسيون انرژي به عنوان يك اولويت رسيدگي به مشكلات برق را در دستور كار قرار داده است چون نمي توانيم با اعمال خاموشي در حوزه صنعت، پتروشيمي، دستگاه هاي اداري ، آموزشي و فرهنگي ،كشور را اداره كنيم. بلكه بايد با تامين  منابع مالي و توليد هرچه بيشتر برق  و خدمات و كيفيت بالا، برق مناسب در اختيار مردم قرار دهيم.

عبور از پيك بار سال آينده با كمترين مشكل

وي در ادامه  در خصوص  كاهش خاموشي ها در سال آينده نيز گفت: در دو ماه قبل و پس از عبور از پيك برق با حضور وزير نيرو ، اعضا كميسيون و دستگاه هاي مرتبط جلسه اي برگزار شد و يك فرجه زماني 8 ماه را پيش بيني كرديم تا با تدبير و كم ترين خسارت از پيك سال آينده نيز عبور كنيم  و مردم كمترين نگراني را داشته باشند.

وي در ادامه از امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق مشهد نيزبازديد كرد  ودر اين بازديد اظهار داشت : امسال اولين جلسه كميسيون انرژي مجلس در رابطه با تامين برق براي تابستان سال آينده بودهمه دستگاهها در اين زمينه وارد ميدان شوند و بايد در اين خصوص اطلاع رساني صورت گيرد.وي گفت: از مهندس متولي زاده و مهندس حائري دركميسيون انرژي دعوت خواهيم كرد و راهكارها را در اين زمينه پيگيري مي كنيم.وي در خصوص مشتركين پر مصرف اظهار داشت: ما بيشتر در اين خصوص شعار داده ايم و الان مشتركين پر مصرف تشويق مي شوند تا تنبيه.

وي در اين خصوص تصريح كرد: بايد تنبيه چند مرحله اي در نظر بگيريم اول قبض كامل بعد به صورت تساعدي و بعد جريمه انجام شود و علاوه بر افزايش قيمت ، تشويق نيز بايد باشد.

دكتر حسنوند درخصوص استفاده از ظرفيت صندوق توسعه ملي با مجوز مقام معظم رهبري و مكاتبات انجام شده با سران سه قوه ، گفت: براي پرداخت بخشي از مطالبات پيمانكاران و توسعه سيستم هاي هوشمند درخواست شده تا دو ميليارد دلار به صنعت برق اختصاص يابد.وي در پايان گفت: باتوجه به تعدد اولويت ها و ضرورت توجه به آن هادرصنعت برق،چنانچه با ارائه پيشنهادات تخصصي،اطلاعات اعضاي كميسيون انرژي بيشتر شود، تخصيص اعتبارات بهتر صورت خواهد گرفت.

رشد مصرف ، فشار زيادي به صنعت برق وارد كرده است

در اين بازديد جلسه اي باحضور مديرعامل شركت توانير، رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و مديران ارشد صنعت برق خراسان برگزار شد.
مديرعامل شركت توانير طي سخناني اظهار داشت: رشد 8 درصدي مصرف برق در كشور فشار زيادي به اين صنعت وارد كرده است.
مهندس متولي زاده افزود: افزايش مصرف برق در كشور نيازمند سرمايه گذاري هاي جديد است كه اين امر بيشترين فشار را در زمينه نقدينگي و بدهي به اين صنعت ايجاد كرده است.وي اظهار داشت: با توجه به مصرف بالاي برق در كشور لازم است تا خطوط و پست هاي برق جديد احداث شود و اين امر تابع ارز و 70 درصد بدهي ها و مشكلات مربوط به اين بخش است.
وي در اين خصوص به راه حل ها نيز اشاره كرد و اظهار داشت : با توجه به تركيب مصرف برق در كشور سالانه 23 هزار مگاوات  مصرف مربوط به بار سرمايشي است و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است سالانه 850 هزار دستگاه كولر گازي وارد كشور مي شود.وي در همين رابطه تصريح كرد: اگر مصرف كنندگان كولر گازي ، دماي آنرا روي 24 درجه تنظيم كنند ، حدود 5 هزار مگاوات  مصرف برق دركشور كاهش مي يابد كه اين امر نياز به فرهنگ سازي دارد.

ايجاد اشتغال با استفاده از ظرفيت استارت آپ ها

مهندس متولي زاده نقش استارت آپ ها را در زمينه فرهنگ سازي مديريت مصرف برق مهم برشمرد و گفت: درصورت استفاده از ظرفيت استارت آپ ها در زمينه فرهنگ سازي ومديريت مصرف برق، براي جوانان تحصيل كرده و صاحب نظران اشتغال زائي نيز ايجادخواهد شد.

تسويه بخشي از بدهي هاي صنعت برق

مدير عامل شركت توانير در ادامه به كمك هاي دولت و مجلس به صنعت برق نيز اشاره كرد و اظهار داشت : مجلس باتصويب بند "و"  تبصره 5 درسال گذشته كمك كرد كه 5 هزار ميليارد تومان از بدهي هاي صنعت برق را تسويه كنيم و همچنين تسويه بدهي هاي مالياتي از ديگر اقدامات بوده و تاكنون 500 ميليارد تومان تسويه شده است.

اصلاح تعرفه ها، استفاده از ظرفيت صندوق توسعه ملي و تبصره4

در ادامه دكتررجبي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير ضمن تشكر از مجلس به دليل تصويب مصوبات مهم در خصوص صنعت برق، در خصوص كسري منابع براي سال 1398  اظهار داشت: طبق ارزيابي هاي انجام شده باتوجه به افزايش 20 درصد هزينه هاي پرسنلي در سال آينده ،مبالغ در آمدي صنعت برق فقط بخش اداري را پاسخگو است و براي توسعه چيزي باقي نمي ماند كه بايد در اين زمينه راهكارهايي پيدا كنيم. وي در اين زمينه راهكار اصلاح تعرفه ها،استفاده از ظرفيت صندوق توسعه ملي و تبصره4 را مهم دانست.

خريد انرژي توليدي نيروگاه هاي كوچك

دكتر رجبي در ادامه اظهار داشت: براي پيك سال آينده يكي از اين راهكارهاي جبران كمبود توليد استفاده ازظرفيت هاي توليد برق در وزارت نفت ، پتروشيمي ها و ساير موارد است.

معاون برنامه ريزي وامور اقتصادي شركت توانير افزود: يك مدل جذاب براي خريد برق آنها طراحي شده تا بتوانيم برق توليدي آنها را در ساعات پيك به مدت 4 ماه خريداري كنيم، بنابراين نياز به سرمايه گذاري جديد نيست.وي همچنين گفت:طبق بررسي ها ، بيش از 1500 مگاوات برق از نيروگاه هاي كوچك مثل دي جي ها و خود تامين ها تا قبل از پيك سال آينده وارد مدار خواهد شد.معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانيردر پايان استفاده از كسب و كارهاي جديد و استارتاپ ها را از اقدامات ديگر عنوان كرد كه جوان هاي تحصيل كرده مي توانند در اين حوزه فعاليت كنند و در جهت فرهنگ سازي و كاهش مصرف راهكار ارائه دهند.وي همچنين همچنين خاطرنشان ساخت: استفاده از ظرفيت روزنامه ها و شبكه هاي اجتماعي نيز مي تواند در اين زمينه موثر باشد.

شايان ذكر است رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي طي سفر به مشهد ، از تونل انرژي درحال احداث شهدا-جانباز، پست 132كيلوولت سجاد وتونل انرژي آن،از مركز ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق مشهد و از شركت صانع شرق بازديد كرد.
کد خبر : 87709
تاریخ : شنبه ، ١٧ آذر ١٣٩٧ ١٧:٢٩
تعداد بازديد : ٦٦٢
فرستنده خبر : سيدكاظم حائري