اجراي سه پروژه به ارزش بالغ بر دو ميليارد ريال در يك منطقه از تبريز

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق تبريز از اجراي سه پروژه با ارزش بالغ بر دو ميليارد ريال توسط امور برق گلستان خبر داد .

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع نيروي برق تبريز، عادل كاظمي، دليل اصلي اجراي پروژه هاي ياد شده را بهبود و افزايش پايداري شبكه توزيع برق عنوان نمود و افزود: با احداث چندين دستگاه  پست هوايي، ساماندهي شبكه هاي فشار ضعيف، ايجاد و افزايش قدرت مانور در شبكه زميني 20 كيلو ولت، ضعف ولتاژ مناطق حساس و پر مصرف در اين امور مرتفع شد.

وي ادامه داد : احداث خط 20 كيلوولت زميني به متراژ 60 متر در كوي انصاري فرد به ارزش بالغ بر 114 ميليون ريال توسط امور برق گلستان انجام شده است.

وي در خصوص پروژه كوي انصاري فرد، تشريح كرد: اين پروژه با اعتبار بالغ بر 900 ميليون ريال و با احداث 110 متر شبكه فشار ضعيف زميني و 10 متر فشار ضعيف هوايي احداث شده است.

وي افزود: همچنين يك دستگاه پست هوايي به ارزش بالغ بر 600 ميليون ريال در اين كوي نصب و به بهره برداري رس يد.

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق تبريز، اظهار داشت: احداث خط 20 كيلوولت زميني به متراژ 50 متر در خيابان ابوريحان به ارزش بالغ بر 170 ميليون ريال، با هدف كاهش تلفات توسط امور برق گلستان انجام شده است.

كاظمي با تشريح پروژه عملياتي در خيابان ابوريحان بيان كرد: اين پروژه با ارزش بالغ بر 800 ميليون ريال شامل 100 متر شبكه فشار ضعيف هوايي و 100 متر فشار ضعيف زميني به بهره برداري رسيده است.

به گفته مدير عامل شركت توزيع نيروي برق، همچنين يك دستگاه ترانسفورماتور هوايي 400 كيلوولت آمپر به ارزش 600 ميليون ريال در خيابان ابوريحان به بهره برداري رسيده است.

وي با تاكيد بر پروژه خيابان لاله زار، اظهار داشت: مبلغ كلي اين پروژه بالغ بر 800 ميليون ريال است كه با احداث شبكه فشار ضعيف هوايي به  متراژ 100 متر و همچنين 69 متر شبكه فشار ضعيف زميني در اين خيابان اجرا شده است.

كاظمي با اشاره به احداث خط 20 كيلوولت زميني به متراژ 17 متر در خيابان لاله زار گفت: همچنين يك دستگاه پست هوايي 400 كيلوولت آمپر به ارزش بيش از  600 ميليون ريال در خيابان لاله زار نصب شده است.


کد خبر : 87697
تاریخ : شنبه ، ١٧ آذر ١٣٩٧ ١٣:٤٣
تعداد بازديد : ٥٧٠
فرستنده خبر : مهدي زنده رزم