انعقاد قرارداد تحقيقاتي بين شركت توزيع نيروي برق شيراز و دانشگاه شيراز

بين شركت توزيع نيروي برق شيراز و دانشگاه شيراز قرارداد همكاري براي انجام پروژه تحقيقاتي امضا و مبادله شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شيراز، طي مراسمي، قرارداد تحقيقاتي به امضاي رئيس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شيراز و مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شيراز رسيد.

مدير دفتر تحقيقات شركت توزيع نيروي برق شيراز در اين خصوص گفت: اين قرارداد تحقيقاتي در جلسه اي با حضور مديرعامل، معاون برنامه ريزي و مهندسي توزيع نيروي برق شيراز و دكتر مهاجري رئيس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شيراز، معاون پژوهشي دانشكده و مدير پروژه امضاء و مبادله شده است.

امين رئيس زاده خاطرنشان كرد: اين قرارداد پژوهشي با عنوان "تحقيق و بررسي در راستاي طراحي اوليه اتوماسيون شبكه فشار متوسط شركت توزيع نيروي برق شيراز" قرار است ظرف مدت دو سال اجرا شود.

مدير دفتر تحقيقات توزيع برق شيراز گفت: امروزه استفاده از سيستم اتوماسيون توزيع، روش كارآمدي براي افزايش قابليت اطمينان شبكه، كاهش تلفات شبكه، كاهش زمان خاموشي ها، افزايش راندمان و بهبود كيفيت خدمات رساني به مشتركان است.

وي اضافه كرد: در راستاي اجراي طرح اتوماسيون توزيع، لازم است ابتدا يك تحقيق و بررسي جامع در مورد تاريخچه اجرا و راهكارهاي اجرايي جهت تحقق اين اهداف انجام شود.

رئيس زاده ادامه داد: علاوه بر شرايط فعلي، يك افق بلند مدت را بايد مد نظر قرار داد و تحقيق در راستاي مطالعات خريد تجهيزات، پياده سازي بسترهاي ارتباطي و نرم افزارهاي مورد نياز را نيز بر اساس آن قرار داد تا علاوه بر اقتصادي و بهينه بودن طرح اتوماسيون پيشنهادي، باعث اجراي بهتر پروژه هاي اتوماسيون جديد شود.

وي تاكيد كرد: براساس موارد گفته شده، بررسي دقيق در راستاي تهيه يك نقشه راه به عنوان اولين قدم از مطالعات اتوماسيون توزيع ضروري به نظر مي رسد. طبيعي است كه اين نقشه راه بايد تمام نيازهاي آينده سيستم توزيع را پيش بيني و برنامه ريزي كند.

رئيس زاده يادآور شد: پس از مشخص شدن نقشه راه و انجام تحقيقات لازم، بايد مطالعات و طراحي اوليه اي از اجزا سيستم اتوماسيون اعم از تجهيزات اندازه گيري و كليدزني، شبكه ارتباطي و مركز كنترل با جزئيات انجام شود.

به گفته اين مقام مسئول، طراحي تجهيزات اندازه گيري و كليدزني شامل دو بخش عمده است يكي موقعيت مناسب كليدها يعني نقاط مستعد و بهينه اتوماسيون در شبكه توزيع و دوم مناسبترين مشخصات فني كليد.

رئيس زاده گفت: براي دسته بندي شرايط مختلف در پياده سازي اتوماسيون، لازم است در ابتدا مناطق مستعد اتوماسيون بر مبناي اهداف استراتژيك و بررسهاي انجام شده تعريف و شناسايي شوند.

    مدير تحقيقات شركت توزيع نيروي برق شيراز گفت: يكي ديگر از موارد مورد نياز مطالعات اتوماسيون توزيع، تعيين مشخصات فني سيستم مخابرات و پيشنهاد بهترين بستر در شرايط حال حاضر و آتي محسوب مي شود؛ با توجه به شرايط و موقعيت جغرافيايي اجزاي اتوماسيون و همچنين پروتكل-هاي متنوع ارتباطي، مطالعات سيستم مخابراتي براي اتوماسيون توزيع الزامي است.

  رئيس زاده گفت: تحقيق و مطالعات جامع اتوماسيون توزيع، طراحي اوليه مركز كنترل اتوماسيون توزيع شامل تعيين ويژگي هاي نرم افزاري و سخت افزاري سيستم، چارچوب سيستم اتوماسيون، طراحي پايگاه داده، توابع كاربردي اتوماسيون و طراحي سيستم مديريت توزيع است.

وي با بيان اينكه بحث سيستم مديريت توزيع بسيار با اهميت است و انتظارات شركتهاي توزيع مي تواند مكانيزم مديريتي در مركز كنترل را مشخص كند، گفت: اين موضوع عبارتست از سيستم اتوماتيك حذف بار مشتركين، سيستم اتوماتيك تشخيص خطا و رفع عيب و ساير موارد مورد نظر.

رئيس زاده خاطرنشان كرد: بر همين اساس با توجه به تجربه موفق پروژه هاي تحقيقاتي قبلي و توانمندي دانشگاه شيراز، نياز به وجود تخصص هاي چندگانه در پروژه، رزومه قوي تيم پژوهشي، ارتباط دو سويه صنعت برق و دانشگاه و ديگر مسائل اثرگذار، اين پروژه به دانشگاه شيراز واگذار شده است.

کد خبر : 87694
تاریخ : شنبه ، ١٧ آذر ١٣٩٧ ١٠:٣١
تعداد بازديد : ٦٦٢
فرستنده خبر : سيد باقر احمدي