عضو هيأت مديره توانير

راهكارهاي مرتفع سازي تنگناهاي صنعت برق در تابستان 98 / حمايت از استارت آپ ها براي اجراي مديريت بار در سطح گسترده

عضو هيأت مديره و معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير هوشمندسازي شبكه را از ضروريات صنعت برق ايران برشمرد و بر توازن هوشمندسازي متناسب با نيازهاي صنعت برق و به لحاظ سرمايه گذاري هماهنگ با ساير طرح هاي توسعه برق براي برون رفت از چالش هاي فعلي تاكيد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  دكتر مصطفي رجبي مشهدي به رشد پيك برق ساليانه متوسط 5% اشاره كرد و افزود: در صورت تحقق رشد اقتصادي مطابق برنامه، ميزان رشد تقاضا در سال هاي آينده هفت درصد خواهد بود.
وي افزود با توجه به كم آبي در سال آبي 97-96 ، عليرغم افزايش 2000 مگاوات قدرت اسمي نيروگاههاي جديد به شبكه، امكان تأمين تقاضا بطور كامل فراهم نشد.
دكتر رجبي ادامه داد: امكان تأمين بار براي تعداد ساعت محدود و كمتر از 500 ساعت در سال نياز به سرمايه گذاري بسيار سنگيني در توسعه بخش هاي انتقال و توليد دارد.
معاون برنامه ريزي شركت توانير اظهار داشت: در طي سالهاي اخير به دليل كمبود منابع مالي، توسعه شبكه انتقال و فوق توزيع به تعويق افتاده است و  در صورت احداث نيروگاههاي جديد امكان انتقال و توزيع آن به طور كامل با راهكارهايي از جمله هوشمندسازي ممكن است.
عضو هيأت مديره شركت توانير سپس به اقدامات انجام شده براي مديريت سمت تقاضا و پاسخگويي باركه در تابستان امسال مورد استفاده قرار گرفت اشاره كرد و گفت: طرح تشويقي ذخيره عملياتي صنايع، ساعت كاركرد چاه هاي كشاورزي و اصلاح ساعت كار ادارات از جمله طرح هايي بودند كه در تابستان امسال مورد استفاده قرار گرفتند.
رجبي مشهدي تصريح كرد:با اجراي طرح ذخيره عملياتي صنايع بزرگ، گسترده اعمال خاموشي ها به18 روز كاهش يافت و در ساعت هاي محدودي به اجرا در آمد.
دكتر رجبي مشهدي استفاده از طرح هاي حفاظت ويژه را براي رفع گلوگاههاي شبكه انتقال كه منجر به رفع حبس توليد بيش از سه هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي و جلوگيري از سه هزار مگاوات اعمال خاموشي ناشي از پرشدگي خطوط و ترانسفورماتورها و افت ولتاژ را براي حفظ پايداري شبكه در كوتاه مدت سودمند دانست.
وي افزود طرح هاي حفاظت ويژه زمينه اي براي توسعه هوشمندسازي شبكه انتقال است كه با الگوريتم هاي كامل تر و هوشمند مي تواند شرايط را براي سال هاي آينده تنگناهاي صنعت برق را مرتفع نمايد.
معاون برنامه ريزي شركت توانير بر وضعيت حال و نيازهاي آينده هوشمندسازي شبكه برق ايران اشاره كرد و افزود: شبكه فيبرنوري صنعت برق، بزرگترين شبكه مخابراتي كشور بعد از شبكه ملي مخابرات كشور بوده و زير ساخت اصلي شبكه هوشمند است.
وي بر دفاع سايبري با بومي سازي نرم افزارها و سخت افزارها اشاره و بر آمادگي در برابر تهديدات و بازيابي شبكه تاكيد كرد.
دكتر رجبي مشهدي خاطرنشان كرد: در حال حاضر 650 مگاوات نيروگاه تجديدپذير نصب شده كه براساس برنامه ريزي ها اين ميزان بايد به چهار هزار مگاوات برسد. در صورت تحقق اين برنامه، لازم است متناسب با افزايش ضريب نفوذ توليد تجديدپذير حفظ يكپارچگي، كنترل توليد و ذخيره سازها در اولويت قرار گيرند.
عضو هيأت مديره شركت توانير گفت: علاوه بر طرح هاي مديريت بار در بخش هاي صنعت، كشاورزي لازم است در بخش مصارف خانگي توجه ويژه اي صورت پذيرد.
رجبي مشهدي اظهارداشت: در حال حاضر با نصب 350 هزار كنتور AMI حدود 30% بار شبكه رويت پذير شده است.
وي ادامه داد: با برنامه ريزي انجام شده قرار است با راه اندازي كسب و كارهاي نوپا (استارت آپ ها) مديريت بار در سطح گسترده اي اجرا شود.
دكتر رجبي همچنين اشاره كرد كه شركت توانير در نظر دارد تعداد افزايش تعدادكنتورها AMI رويت پذيري براي مديريت بار را به 50 درصد برساند. 
دكتر رجبي افزود: با اجراي طرح خريد تابستاني برق از مولدين مقياس كوچك و استفاده از مولدهاي خود تأمين براي چهار ماه خرداد تا شهريور پيش بيني مي شود كه 1000 مگاوات ظرفيت مولدهاي مقياس كوچك اين نيروگاه ها به 3000 مگاوات برسد كه نيازمند رويت پذيري و مديريت پذيري است.
وي خاطرنشان كرد: البته لازم است براي مراكز حساس و حياتي كاركرد اين مولدين در شرايط جزيره اي مورد توجه قرار گيرد.
وي اظهارداشت: با تحقق ظرفيت هاي برنامه ريزي شده مولدين مقياس كوچك و افزايش ظرفيت بيش از 5% رويكرد كنترلي بايستي از سيستم هاي متمركز به سيستم هاي تركيبي و شبكه هاي هوشمند پيش رفت.

کد خبر : 87690
تاریخ : شنبه ، ١٧ آذر ١٣٩٧ ٠٧:٥٤
تعداد بازديد : ٦٩٩
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور