عملكرد بسيار خوب توزيع برق اهواز در هوشمندسازي شبكه و مديريت بار

مشاور مديرعامل در طرح فهام شركت توانير گفت: شركت توزيع برق اهواز در استفاده از سيستم كنترل هوشمند و مديريت بار عملكرد بسيار خوبي داشته است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع اهواز، مشاور مديرعامل در طرح فهام شركت توانير گفت: شركت توزيع برق اهواز در استفاده از سيستم كنترل هوشمند و مديريت بار عملكرد بسيار خوبي داشته است.

هادي مدقق در حاشيه دومين جلسه كارگروه كاربرد فهام در حوزه بهره برداري شبكه توزيع برق كه در سالن جلسات اين شركت برگزار شد، اظهار كرد: شركت توزيع برق اهواز در استفاده از سيستم كنترل هوشمند و مديريت بار و همچنين اجراي طرح فهام عملكرد بسيار خوبي داشته است.

مشاور مديرعامل شركت توانير با بيان اينكه مديريت بار، تقاضا براي برق را در زمان اوج مصرف كاهش مي دهد، افزود: اين امر  علاوه بر كاهش تقاضا، مي تواند به نوبه خود هزينه ها را نيز با از بين بردن نياز به نيروگاه هاي برق كاهش دهد.

وي با اشاره به اينكه هوشمندسازي و اتوماسيون شبكه توزيع برق براي كل كشور برنامه ريزي شده است، اظهار كرد: شركت هاي توزيع برق اهواز و خوزستان از ابتدا به عنوان پايلوت طرح هوشمندسازي معرفي شدند و به همين منظور از واحد مركز كنترل و پايش شركت توزيع برق اهواز بازديد مي كنيم.

مدقق در تشريح اهداف اجراي اين طرح، عنوان كرد: اجراي پايلوت اين پروژه در راستاي رفع نيازهاي فناورانه بخشي از صنعت برق كشور، تحقق تأمين تجهيزات و ارائه خدمات مورد نياز شركت هاي توزيع برق با استفاده از توان دانشي و توليد داخلي بوده است.

مدير طرح فهام شركت توانير اظهار كرد: كاهش تلفات شبكه و خاموشي، كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از طريق استفاده از منابع مختلف انرژي مانند مديريت مصرف با استفاده از وسايل اندازه گيري هوشمند، افزايش كيفيت برق و استفاده بهينه از زيرساخت هاي موجود، از مزاياي اجراي اين طرح است.

مدقق در ادامه بيان كرد: با توجه به محدوديت سرمايه گذاري در صنعت برق براي ايجاد ظرفيت نيروگاه هاي لازم و ساير زيرساخت هاي متناسب با رشد بار شبكه طي سالهاي گذشته، بكارگيري روشهاي پاسخگويي بار بعنوان يكي از رويكردهاي اساسي در جهت جبران كمبود توليد به ويژه در زمانهاي پيك مصرف و مواقع بحران شبكه است.

وي با اشاره به اهداف اجراي طرح فهام گفت: فراهم شدن بستر اصلاح الگوي مصرف، امكان اعمال مديريت بار توسط بهره بردار شبكه در شرايط عادي و اضطراري، ايجاد بستر براي گسترش استفاده از توليدات پراكنده و انرژي هاي پاك و امكان پيش فروش برق و راه اندازي بازار خرده فروشي برق و همچنين بهينه كردن هزينه هاي بهره برداري و نگهداري، از جمله اهداف اجراي اين طرح است.

مشاور مديرعامل شركت توانير در پايان با بيان اينكه سيستم هاي اندازه گيري و شبكه هوشمند، تلفيقي از حوزه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات با مهندسي قدرت است، افزود: تحقق اهداف، خواسته ها و انتظارات كليه ذينفعان به همراه پياده سازي بهينه اين زيرساخت از جنبه هاي فني و اقتصادي، نيازمند نگرشي جامع و سيستماتيك است.

کد خبر : 87684
تاریخ : چهار شنبه، ١٤ آذر ١٣٩٧ ١٦:٤٦
تعداد بازديد : ٥٩٥
فرستنده خبر : عليرضا شكرخدايي