با تصويب نمايندگان مجلس صورت گرفت

تخصيص صددرصدي سهم8 درصدي عوارض برق مصرفي براي برق رساني به روستاها

نمايندگان طي مصوبه اي مقرر كردند صددرصد منابع موضوع سهم 8 درصدي عوارض برق مصرفي براي برق رساني به روستاها اختصاص يابد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه، 13 آذرماه) مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند منابع موضوع بند (د) تبصره 6 قانون برنامه بودجه 97 به صورت صددرصدي به شركت هاي ذيربط تخصيص داده شود.

بر اساس اين گزارش با توجه به خلاف برنامه ششم توسعه بودن اين عبارت الحاقي به بند مذكور در طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 كل كشور، تصويب آن نياز به دو سوم آراء داشت كه نهايتا نمايندگان با 165 رأي موافق، 45 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر در صحن علني با آن موافقت كردند.
در اين بند اصلاحي آمده است: دولت مكلف است منابع موضوع اين بند را به صورت صددرصدي تخصيص داده و به شركت هاي ذيربط پرداخت كند. همچنين اضافه شده عدم واريز در حكم تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود.
در بند (د) تبصره 6 قانون برنامه بودجه 97 آمده بود: عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 آبان 1394 به ميزان هشت درصد (8%) مبلغ برق مصرفي در سقف 12 هزار و 800 ميليارد ريال تعيين مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي صرف گردد. مشتركين روستايي و چاه هاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف هستند.
تعيين مطالبات شركت هاي توليد برق به عنوان مطالبه از دولت
نمايندگان در خانه ملت با تعيين شدن مطالبات شركت هاي توليدكننده برق از شركت هاي تابعه وزارت نيرو به عنوان مطالبه از دولت موافقت كردند.
نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه، 13 آذرماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات طرح اصلاح قانون بودجه 97، با بند 2 طرح اصلاح لايحه بودجه سال 97، با 177 رأي موافق، 13 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 233 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در اين بند آمده است:
الف- فراز اول جزء يك بند (و) تبصره 5 به شرح زير اصلاح مي شود:
به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان لايحه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 96 ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمت هاي تكليفي از دولت كه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه در چارچوب قوانين و مقررات تا تاريخ ياد شده ايجاد شده از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و موسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ يك ميليارد ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه نمايد.
همچنين نمايندگان در ادامه بررسي طرح اصلاح لايحه بودجه 97 با بند ب آن با 176 رأي موافق، 13 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 232 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
پرداخت بهاي آب و برق به شركت هاي ذيربط
نمايندگان مردم در خانه ملت سازمان هدفمندي يارانه را مكلف كردند وجوه دريافتي بابت آب بها و بهاي برق مصرفي را ظرف مدت دو هفته به حساب شركت هاي ذيربط واريز نمايد.
نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه، 13 آذرماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 كل كشور، با اصلاح تبصره (14) اين قانون با 203 رأي موافق، 10 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 235 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
از آنجائيكه اين تبصره خلاف برنامه ششم توسعه بود به موافقت بيش از دو سوم نمايندگان نياز داشت.
براساس اين گزارش تبصره (14) به شرح زير اصلاح مي شود:
الف- احكام ذيل جدول اين تبصره اضافه مي شود:
سازمان هدفمندي مكلف است وجوه دريافتي بابت آب بها و بهاي برق مصرفي را مطابق جدول فوق ظرف 2 هفته به حساب شركت هاي ذيربط واريز نمايد.
مبلغ 32 هزار ميليارد ريال مربوط به عوارض شهرداري ها و دهياري ها از محل فروش فرآورده هاي نفتي موضوع ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا به نسبت پرداخت منابع و مصارف موجود براساس مقررات قانوني توزيع گردد.

کد خبر : 87670
تاریخ : سه شنبه ، ١٣ آذر ١٣٩٧ ١٤:٤١
تعداد بازديد : ٧٠٤
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور