بررسي پروژه هاي مرتبط با برنامه پيك 98 در بخش انتقال برق يزد

مديركل دفتر فني و نظارت انتقال توانير پروژه هاي مرتبط با برنامه پيك 98 در استان يزد را با معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي يزد موردبررسي قرار داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل ازروابط عمومي شركت برق منطقه اي يزد، مديركل دفتر فني و نظارت انتقال شركت توانير پس از حضور در نشست مشترك با مديران معاونت بهره برداري شركت  به بررسي عملكرد پيشرفت، خلاقيت ها، اقدامات شاخص و جذب بودجه پروژه هاي اصلاح و بهينه سازي برق منطقه اي يزد پرداخت.
 دكتر عليپور همچنين از پروژه بهينه سازي سيستم حفاظت پست 400 كيلولت يزد يك به عنوان يكي از مهم ترين پروژه هاي اصلاح و بهينه سازي سال جاري اين شركت بازديد كرد.
احمد كردستاني مدير دفتر فني انتقال شركت برق منطقه اي يزد ضمن بيان اين خبر اظهار داشت: دكتر عليپور مديركل دفتر فني و نظارت انتقال شركت توانير به منظور بررسي و بازديد از پيشرفت و عملكرد پروژه هاي اصلاح و بهينه سازي انجام شده به ويژه كنترل و پيگيري اجراي پروژه هاي مرتبط با برنامه (برنامه پيك بار سال 98) و اطلاع از گلوگاه هاي احتمالي برنامه هاي مذكور در معاونت بهره برداري حضور يافت.
در اين بازديد علي اكبر صالحي مجري پروژه هاي اصلاح و بهينه سازي اين شركت، گزارش تفصيلي از روند تعريف و اجراي پروژه هاي اصلاح و بهينه سازي، پيشرفت پروژه ها و مشكلات و موانع موجود در مراحل اجراي پروژه ها را ارائه نمود و مديركل دفتر فني و نظارت انتقال شركت توانير راهكارهاي پيشنهادي خود را بيان كرد.
همچنين گروه هاي خط، حفاظت و تجهيزات گزارش هايي از برخي اقدامات شاخص و خلاقانه ارائه نمودند كه مورد توجه قرار گرفت.
عليپور در اين نشست افزود: اصلاح و بهينه سازي و حفظ وضعيت موجود شبكه هاي انتقال و فوق توزيع موجب تأمين برق مورد نياز مردم و جلب رضايت آنان و بسترساز توسعه و آباداني كشور خواهد بود و از تلاش هاي معاونت بهره برداري و مجموعه همكاران در دفتر فني انتقال تشكر و از روند اجرا و عملكرد پروژه هاي اصلاح و بهينه سازي برق يزد اعلام رضايت كرد.
شايان ذكر است، از ديگر برنامه هاي اين نشست بازديد از مركز ديسپاچينگ و بازديد از مجموعه فعاليت هاي انجام گرفته شده در بخش تعميرات و تجهيزات پست بود.

کد خبر : 87668
تاریخ : سه شنبه ، ١٣ آذر ١٣٩٧ ١٣:٢٦
تعداد بازديد : ٦٢٦
فرستنده خبر : عليرضا عسكري