همكاري دو شركت برقي در بهينه كاوي فرايندهاي حوزه معاونت منابع انساني

گزارش ارسالي حاكي از اين است كه كارشناسان منابع انساني برق فارس در دفاتر سازماندهي و بهبود روشها، آموزش و برنامه ريزي منابع انساني نيز در ارتباط با مباحث مختلف ، ضمن تبادل نظر و همفكري ، با در اختيار قرار دادن مدارك و اطلاعات لازم ، پاسخگوي تيم بهينه سنجي بودند .


سازمان ها براي حفظ مشتريان ، بهره وري بيشتركاركنان و ارتقاي مزيت هاي رقابتي ، نيازمند شناخت رقبا، ابزار و مقايسه عملكرد خود در حوزه هاي مختلف كاري هستند كه معمولا بااستراتژي  تحليلي در اين ميدان وارد مي شوند. يكي از اين راهبردها شناخت و نحوه عملكرد ديگر سازمان ها و الگوبرداري از رفتار آنهاست كه بهينه كاوي نيز يكي از راه هاي مؤثر بهبود مستمر و تعيين موقعيت دراين زمينه است .
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي فارس محمد تقي زماني مدير دفتر سازماندهي و بهبود رو شها ي اين شركت با بيان اين مطلب كه بنچ ماركينگ فرايندي مستمر و سيستماتيك است اظهار داشت : با توجه به تاثير ارزنده تعامل دانش و تجربيات ميان شركت ها كه مي تواند زمينه هاي هم افزايي و تعالي سازماني را فراهم سازد ، در اين رابطه مي توان گفت كه بهينه كاوي مستمر و سيستماتيك براي شناسايي، تحليل و پياده سازي برنامه هاي مورد نظر ، بهترين اقدامي است كه موجب ارتقاي سطح عملكرد سازمان مي شود .

وي در ادامه افزود : در اين راستا تيم بهينه كاوي شركت برق منطقه اي تهران  متشكل از 4  نفر از روساي ادارات خود باتفاق كارشناسان مربوطه  درحوزه معاونت منابع انساني ،  از شركت برق منطقه اي فارس بازديد به عمل آوردند .

مدير دفتر سازماندهي و بهبود رو شها ي برق فارس  به بيان نحوه اين بازديد پرداخت و خاطر نشان كرد : دراين بازديد ، كارشناسان برق تهران  پس از شناخت كلي ساختار و  فعاليت هاي معاونت منابع انساني برق فارس ، بطور جداگانه  در هر يك از واحدهاي مرتبط با كار خود حضور يافته و با مسئولين مربوطه به گفتگو پرداخته و مستندات لازم را  مشاهده نمودند .

گزارش ارسالي حاكي از اين است كه  كارشناسان منابع انساني برق فارس  در دفاتر سازماندهي و بهبود روشها، آموزش و برنامه ريزي منابع انساني نيز  در ارتباط با مباحث مختلف ، ضمن تبادل نظر و همفكري ، با در اختيار قرار  دادن مدارك و اطلاعات لازم ، پاسخگوي تيم  بهينه سنجي بودند .

گفتني است بنچ ماركينگ كه در فارسي به بهينه كاري، الگوبرداري، محك زني و ترازيابي نيز ترجمه شده است، روشي برنامه ريزي شده و سازمان يافته براي تدوين بهترين اقدامات و رويه هاي برتر صنعتي است كه مي تواند منجر به عملكرد رقابتي برتر شود. سازمان هايي كه اين فرايند را بدرستي آغاز مي كنند، مي توانند شاخص هاي عملكرد خود را ارتقا بخشند.

بنچ ماركينگ فرايندي بلندمدت بوده و مستلزم تعهد مديران ارشد سازمان است. در اين فرايند مبتني بر بهبود مستمر، آنچه بيشتر مورد تأكيد قرار مي گيرد، فرايندها و اقدامات است. اغلب مديران، بنچ ماركينگ را ابزاري براي مقايسه نتيجه نهايي و شاخص هاي عملكردي سازمان مي دانند. اين در حالي است كه مقايسه عمليات و هزينه ها به تنهايي كافي نيست بلكه بايد به نحوه سازماندهي و اجراي فعاليت ها نيز توجه داشت. اين كار موجب مي شود به جاي پرداختن به معلول ها، علت ها را ريشه يابي كرده و عوامل عملكرد برتر را درراستاي اهداف سازمان شناسايي كنيم.


کد خبر : 87667
تاریخ : سه شنبه ، ١٣ آذر ١٣٩٧ ١١:٤٤
تعداد بازديد : ٦٨٧
فرستنده خبر : عليرضا شعله