ساماندهي پروژه هاي توزيع برق نقش بسزايي در زيبا سازي مبلمان شهري دارد

نماينده مردم اراك ،خنداب و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت: ساماندهي پروژه هاي توزيع برق نقش بسزايي در زيبا سازي مبلمان شهري دارد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر كريمي در بازديد به منظور تصميم سازي پروژه ساماندهي شبكه  برق خيابان مشهد اراك گفت: شركت توزيع نيروي برق استان در سال هاي اخيركمك هاي شايان ذكري در اصلاح شبكه كه يكي از معضلات شهرستان محسوب مي شود انجام داده كه شايسته تقدير است.

وي با برشمردن مزاياي اصلاح شبكه توزيع نيروي برق ،اظهار داشت:زيباسازي مبلمان شهري براي توسعه شهر و كاهش تلفات انرژي  به ويژه در بافت هاي قديمي و تجاري شهر از مهمترين دستاوردهاي اصلاح شبكه است.
سرپرست شهرداي اراك نيزدر اين بازديدگفت: اجراي پروژه هاي توزيع برق نقش بسزايي در مبلمان شهري و ارائه برق مطمئن به مردم دارد كه موجبات رضايتمندي مشتركان را فراهم مي سازد.
مهندس شالي بيگ افزود: تعامل و هم افزايي  بين توزيع برق و شهرداري موجب تسهيل در روند اجراي پروژه ها مي شود.
مدير عامل شركت توزيع نيروي استان مركزي هم گفت: فرسودگي شبكه هاي توزيع، مصرف غير مجاز، رشد بالاي مصرف، محدوديت منابع مالي، نبود زير ساخت هاي شهري و سرقت تجهيزات مهمترين مشكلات شركت توزيع برق است كه اين عوامل در مواردي مانع از خدمات رساني بهينه به شهروندان مي شود.
مهندس اله داد افزود: تمام تلاش ما در مجموعه شركت توزيع نيروي برق استان و شهرستان ها خدمت مضاعف به مردم شهرها و روستاهاي سراسر استان جهت تامين برق مطمئن و پايدار است.
وي با اشاره به وضعيت موجود وصول مطالبات ، برق هاي غير مجاز  و لزوم جمع آوري و ساماندهي آن ها عنوان كرد: اجراي اين امر نيازمند مساعدت تمام مشتركين و دستگاه هاي اجرايي است.


کد خبر : 87664
تاریخ : سه شنبه ، ١٣ آذر ١٣٩٧ ١٠:٢٦
تعداد بازديد : ٦٤١
فرستنده خبر : مريم آجرلي