در توزيع برق شمال كرمان انجام شد

تقدير از مامورين نمونه بخش ايمني

در شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان تقدير از مامورين نمونه ايمني برگزار شد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي، به نقل از سعيدافضلي نژاد  مراسم تقدير از مامورين نمونه ايمني اموربرق جنوبغرب كرمان با حضورمهندس جهادي  مديرتوزيع برق شهرستان كرمان و مدير امور جنوب غرب، مهندس مسعودي، روساي ادارات اين امور ومديران عامل شركت هاي پيمانكار بر گزار گرديد.  

در اين مراسم  مهندس جهادي ضمن تشكر از تمامي همكاران و نيروهايي كه ايمني را سر لوحه كار خود قرار داده اند گفت: از امروز مسئوليت نيروهاي برتردو چندان مي گردد و از آنها توقع مي رود ضمن رعايت موارد ايمني مروجان ايمني در بين همكارانشان باشند.

در ادامه مهندس مسعودي نيزضمن قدرداني از نيروهاي نمونه و مديران عامل شركتهاي پيمانكار رعايت ايمني را اولويت كار در امور برق جنوب غرب اعلام كرد و از مسولين ايمني و روساي ادارت نسبت به مشاركت در اين امر و اشاعه فرهنگ ايمني دعوت نمود.

در ادامه مهندس افضلي نژاد شاخص هاي اولويت بندي ايمني و نحوه انتخاب نيروي نمونه را رعايت مقررات ايمني فردي و گروهي، حضور در جلسات ايمني و مشاركت در مباحث، مراقبت از تجهيزات ايمني فردي و گروهي، نمرات آزمونهاي ايمني ،گزارش به موقع حوادث (تيرهاي در معرض سقوط ،حريم ها)، خلاقيت ، نوآوري و تلاش در بالا بردن اطلاعات ايمني ،همكاري با سرپرستان و ياد آوري نكات ايمني به همگروهان و همكاران عنوان كرد. 

شايان ذكر است مديران عامل شركت هاي پيمانكاري نيز از نيروهاي نمونه خود قدرداني نمودند و ايمني را مهم ترين مسئله در كارشان عنوان كردند.

آقايان: رمضان زارعي از شركت نورباران كرمانيا، مسعود سليماني ده ديوان از شركت صفا نيرو ، عليرضا بادافره از شركت آرمان الكترونيك و حسين كاكويي از شركت البرز مهر به عنوان نيروهاي ايمني نمونه سال 97 معرفي شدند


کد خبر : 87660
تاریخ : دو شنبه ، ١٢ آذر ١٣٩٧ ١٣:٠٩
تعداد بازديد : ٥٤٨
فرستنده خبر : فاطمه غلامي