گسترش پوشش راديويي پست هاي برق فارس و بوشهر

به منظور گسترش پوشش راديويي پست هاي برق فارس و بوشهر، ؛پروانه راديويي سرويس متحرك خشكي باند VHF ديسپاچينگ جنوب توسعه يافت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي فارس به موجب اين توسعه، رشدي 20 درصدي در ظرفيت پروانه سرويس متحرك خشكي باند VHF شركت برق منطقه اي فارس ايجاد شده است كه گامي مؤثر در جهت گسترش ارتباطات بي سيم و ارائه شبكه راديويي پايدار بين ايستگاه هاي انتقال و فوق توزيع در سطح دو استان فارس و بوشهر برداشته شده است .

شايان ذكر است فعاليت مزبور با تلاش مهندس ايمان حسنعلي پورشيرازي كارشناس مخابرات و ديسپاچينگ شركت برق منطقه اي فارس به نتيجه  رسيده است.


کد خبر : 87658
تاریخ : دو شنبه ، ١٢ آذر ١٣٩٧ ١٢:٠٨
تعداد بازديد : ٥٣٣
فرستنده خبر : عليرضا شعله