ارائه نتايج دو پروژه مركز پژوهش هاي خورشيدي برق منطقه اي يزد با رويكرد پسيو

نتايج دو پروژه مركز پژوهش هاي خورشيدي شركت برق منطقه اي يزد با رويكرد پسيو با حضور مديرعامل و معاون برنامه ريزي و تحقيقات اين شركت و جمعي از نمايندگان ادارات و دانشگاه برگزار شد.


به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق يزد، نتايج دو پروژه مركز پژوهش هاي خورشيدي اين شركت با رويكرد پسيو با حضور مديرعامل و معاون برنامه ريزي و تحقيقات اين شركت و جمعي از نمايندگان ادارات و دانشگاه برگزار شد.
امير شريف يزدي مدير مركز پژوهش هاي خورشيدي شركت برق منطقه اي يزد با اعلام اين خبر افزود: با توجه به اهميت فزاينده و مشترك مسائل حوزه آب و برق به ويژه در مورد موضوع خنك كاري ماه
هاي گرم سال، اين مركز ، پروژه هاي سربازان نخبه را به سمت روش هاي جايگزين، مكمل و تحليلي هدايت كرده است.

در اين جلسه نتايج پروژه هاي خاتمه يافته سربازان نخبه با دو موضوع: "مطالعات امكان سنجي و اقتصادي جايگزيني كولرهاي آبي با گازي" نمونه رويكرد استفاده در خانه هاي زمين پناه- توسط دكتر محمدرضا مزيدي و "مطالعه و بررسي تطبيقي نحوه تعيين اولويت هاي پژوهشي و اجرايي پسيو"- بر اساس چند نمونه ساخته شده خنك كننده- توسط مهندس حامد مقني باشي، ارائه شد.

در پايان ارائه دهندگان به سوالات مطرح شده از سوي حاضران در جلسه پاسخ دادند.

کد خبر : 87654
تاریخ : دو شنبه ، ١٢ آذر ١٣٩٧ ١٠:٢٩
تعداد بازديد : ٦٥٩
فرستنده خبر : عليرضا عسكري