توسعه قابليت هاي پرتال شركت توزيع برق شيراز

مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين توزيع برق شيراز گفت: با تلاش همكاران، قابليت هاي پرتال اين شركت خصوصا در قسمت خدمات مشتركين، توسعه يافته است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع نيروي برق شيرازغلامرضا ذنوبي گفت: با توسعه قابليت هاي پرتال توزيع برق شيراز، قابليت صدور قبض افزايش بستانكاري اشتراك برق، ايجاد شده است.


وي توضيح داد: اين قابليت امكاني فراهم مي كند كه مشترك برق از قطع انشعاب ناشي از پرداخت نشدن هزينه به دلايل مختلف نظير تخليه محل، مسافرت طولاني و .... ممانعت كند.


وي گفت: با استفاده از اين قابليت مشتركاني كه قصد مسافرت طولاني مدت يا تخليه محل سكونت يا كار خود را دارند يا مشتركاني كه پرداخت قبوض را فراموش مي كنند، امكان دريافت قبض افزايش بستانكاري را خواهند داشت.


ذنوبي با تصريح اينكه ممانعت از قطع انشعاب و هزينه هاي ناشي از اتصال مجدد، مهمترين تاثير ايجاد اين زيرساخت محسوب مي شود، گفت: مشتركان مي توانند از طريق زيرساخت اينترنتي و از هر محلي با ورود به پرتال شركت توزيع برق شيراز، قبض مورد درخواست را دريافت و مبلغ آن را پرداخت كنند.

 

مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركان توزيع برق شيراز گفت: دفاتر پيشخوان دولت نيز با استفاده از همين قابليت قادر به دسترسي به امكان گفته شده و صدور قبض مورد نظر خواهند بود.


ذنوبي يادآور شد: اين قابليت در قسمت خدمات غير حضوري مشتركين پيش بيني شده و زمينه بهبود روش ها و توسعه خدمات غير حضوري و رفع تمام تبعات آن را فراهم خواهد كرد.

کد خبر : 87650
تاریخ : دو شنبه ، ١٢ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٤٨
تعداد بازديد : ٦٦٥
فرستنده خبر : سيد باقر احمدي