بهينه سازي خط تغذيه انرژي سمت شمال غرب شهر سمنان

با هدف افزايش پايداري و قابليت اطمينان برق رساني به مشتركان، طرح اصلاح و بهينه سازي خط تغذيه انرژي سمت شمال غرب شهرسمنان اجرائي شد.


به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، با هدف افزايش پايداري و قابليت اطمينان برق رساني به مشتركان،  طرح اصلاح و بهينه سازي خط تغذيه انرژي سمت شمال غرب شهرسمنان اجرائي شد.

با هدف افزايش پايداري شبكه برق رساني انجام شد؛
مدير توزيع برق شهرستان سمنان با عنوان اين خبر گفت: اين عمليات در قالب رزمايش خدمت متعالي و برروي فيدر بهارستان از پست 63 هزار كيلو ولت شهيد ميرحاج تا شهرك روزيه به انجام رسيده است.
عليرضا قيومي با اشاره به اين كه بهسازي اين شبكه باهمكاري مديريت هاي توزيع برق شهرستان هاي سمنان، مهديشهر و سرخه اجرائي گرديده افزود: درراستاي عملياتي نمودن برنامه هاي اين رزمايش ، 99نفر نيرو اعم از اجرائي و تكنيسين هاي برق حضور داشته و با استعداد 33 دستگاه خودروهاي سبك و سنگين همراه بوده است. 
وي همچنين بيان داشت: بهينه سازي 9 هزار و 450 هزار متر خطوط برق رساني مسير ذكر شده و بازديد از 135 اصله پايه هاي چوبي و سيماني و همچنين بررسي وضعيت 21 دستگاه ترانس هوائي توزيع برق ، از جمله اقدامات صورت گرفته در اين رزمايش به شمار مي رود.

کد خبر : 87646
تاریخ : یکشنبه ، ١١ آذر ١٣٩٧ ١٤:٣٨
تعداد بازديد : ٦٣٦
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي