اولين مميزي مراقبتي ISO 9001-2015 همزمان با مميزي OHSAS 18001-2007

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان جزء اولين شركت هاي توزيع برق، دريافت كننده گواهينامه ISO 9001-2015 است.

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان جزء اولين شركت هاي توزيع برق ، دريافت كننده گواهينامه ISO 9001-2015 مي باشد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق جنوب استان كرمان، با پايان يافتن مميزي عملكردهاي مبنايي مدنظر استانداردهاي ISO 9001-2015  (سيستم مديريت كيفيت) وOHSAS 18001-2007  (سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي)، امجدي مدير دفتر توسعه مديريت اداري در خصوص برگزاري اين مميزي بيان كرد: نخستين دوره  مميزي مراقبتي گواهينامه استاندارد مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد  ISO 9001-2015 و استاندارد OHSAS 18001-2007   توسط دو گروه از مميزان شركت طي  8 روزكاري از 26 آبان ماه لغايت 7 آذرماه 97 انجام شد.

امجدي خاطرنشان كرد: از تفاوتهاي استاندارد ISO 9001-2008   با استاندارد ISO 9001-2015  مي توان به اهميت بالا و تاثير مديريت دانش، ريسك ها و فرصت ها،  برنامه استراتژيك، مشتري مداري اشاره نمود.

وي افزود: همچنين مشاركت تمام كاركنان در امور محوله با هدف تعالي مديريت سازماني جاي تقدير دارد  به طوري كه پاسخگويي مديران و پرسنل شركت توزيع برق جنوب استان كرمان در طي زمان مميزي مطلوب بوده است.

وي تصريح كرد: شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان جزء اولين شركت هاي توزيع برق، دريافت كننده گواهينامه ISO 9001-2015   است

امجدي همچنين بيان كرد: مهمتر از دريافت گواهينامه استاندارد، تلاش براي حفظ و ارتقاء آن است و در مميزي ها مي توان نقاط قوت و ضعف را به شكل واقعي نشان داد.

وي افزود: به منظور بهره وري بيشتر، مميزي مراقبتي داخلي نظام آراستگي 5s نيز صورت همزمان با مميزي هاي فوق صورت گرفت.


کد خبر : 87643
تاریخ : یکشنبه ، ١١ آذر ١٣٩٧ ١٢:١٦
تعداد بازديد : ٦٥٥
فرستنده خبر : محمد رضوي علوي