مديرعامل شركت توانير خبرداد

مهمترين گردهمايي متخصصان حفاظت و اتوماسيون در سيستم هاي قدرت برگزار مي شود/ بررسي طرح شبكه هاي هوشمند و اينترنت اشيا

به گفته مهندس متولي زاده، در حوزه اتوماسيون در سيستمهاي قدرت اين كنفرانس نيز مباحثي از قبيل اتوماسيون در نيروگاهها، شبكه هاي انتقال و توزيع، سيستم هاي اتوماسيون برق درصنعت، سيستم هاي ارتباطي و مخابراتي در اتوماسيون، اتوماسيون در سيستم هاي حفاظت و كنترل، قابليت اطمينان و امنيت در سيستم هاي اتوماسيون، نگهداري، تعميرات و بهره برداري از سيستم هاي اتوماسيون، سيستم هاي سخت افزاري ونرم افزاري در اتوماسيون، بومي سازي سيستم هاي اتوماسيون، اتوماسيون شبكه هاي هوشمند، ارتباطات و شبكه ها، مورد بحث و تبادل نظر صاحبنظران و انديشمندان قرار خواهد گرفت.

مديرعامل شركت توانير از برگزاري سيزدهمين كنفرانس بين المللي حفاظت و اتوماسيون در سيستمهاي قدرت با هدف رشد و توسعه دانش و فناوري در زمينه حفاظت و اتوماسيون شبكه هاي قدرت و ايجاد فضاي لازم جهت تبادل نظر بين كارشناسان اين حوزه طي روزهاي 18 و 19 دي سال جاري در دانشگاه صنعتي شريف خبر داد. مهندس متولي زاده گفت: اين كنفرانس با همكاري شركت توانير، انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران، شركت مديريت شبكه برق ايران در دو حوزه حفاظت در سيستم هاي قدرت و اتوماسيون در سيستم هاي قدرت برگزار مي شود.
به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس محمد حسن متولي زاده شبكه هاي هوشمند الكتريكي، كاربرد مفاهيم اينترنت اشياء (IOT) در حفاظت سيستم هاي قدرت، طرح هاي حفاظت از سلامت شبكه برق (SIPS)، سيستم هاي حفاظتي ويژه (SPS)، پايش، كنترل و حفظ گسترده سيستم هاي قدرت WAMPAC، ارايه روش ها و الگوريتم هاي جديد حفاظت در سيستمهاي قدرت، اثرات توليدات پراكنده در حفاظت سيستمهاي قدرت، امنيت سايبري در سيستمهاي حفاظتي، بومي سازي سيستم هاي حفاظتي، مكان يابي خطا در شبكه هاي انتقال و توزيع، نگهداري، تعميرات و بهره برداري سيستم هاي حفاظت، سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري در سيستم هاي حفاظتي، كاربرد سيستم هاي نوين مخابراتي در شبكه هاي قدرت، سازگاري الكترومغناطيسي در سيستم هاي حفاظتي سيستم زمين و سيستم حفاظتي، طراحي محدودكننده هاي جريان خطا (FCL)، قوس ناگهاني (Arc flash) در تجهيزات برقي و راههاي كاهش خطرات آن و حفاظت ولتاژ در شبكه هاي قدرت را از جمله محورهاي مورد بحث اين كنفرانس در حوزه حفاظت سيستم هاي قدرت برشمرد.
به گفته مهندس متولي زاده، در حوزه اتوماسيون در سيستمهاي قدرت اين كنفرانس نيز مباحثي از قبيل اتوماسيون در نيروگاهها، شبكه هاي انتقال و توزيع، سيستم هاي اتوماسيون برق درصنعت، سيستم هاي ارتباطي و مخابراتي در اتوماسيون، اتوماسيون در سيستم هاي حفاظت و كنترل، قابليت اطمينان و امنيت در سيستم هاي اتوماسيون، نگهداري، تعميرات و بهره برداري از سيستم هاي اتوماسيون، سيستم هاي سخت افزاري ونرم افزاري در اتوماسيون، بومي سازي سيستم هاي اتوماسيون، اتوماسيون شبكه هاي هوشمند، ارتباطات و شبكه ها شامل SCADA و WAMS و WAPS و سنسورهاي هوشمند و زيرساختهاي اندازه گيري پيشرفته مورد بحث و تبادل نظر صاحبنظران و انديشمندان قرار خواهد گرفت.
در همين حال مديرعامل شركت توانير طي نامه اي از شركتهاي تابعه خواست تا با توجه به اينكه بررسي تخصصي موضوعات مرتبط با حفاظت و اتوماسيون در سيستم هاي قدرت از اهميت بالايي برخوردار است همكاران و متخصصان اين شركتها نسبت به حضور فعال در كنفرانس خصوصي در زمينه اتوماسيون محورهاي بومي سازي، ارايه مقالات علمي و كاربردي و برگزاري كارگاههاي تخصصي اقدام كنند.
براساس اين گزارش سخنرانان كليدي اين كنفرانس مهندس حائري معاون امور برق و انرژي وزارت نيرو، دكتر فرخزاد مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران، دكتر رجبي مشهدي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير و دكتر رنجبر رييس كنفرانس و هيات علمي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف خواهند بود.
برگزاري يك نشست علمي- تخصصي با موضوع بررسي چالشهاي اتوماسيون در صنعت برق با حضور معاون امور برق و انرژي وزارت نيرو، مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران، معاونان هماهنگي انتقال و برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير و دكتر عسگريان ابيانه دبير دائمي كنفرانس حفاظت و اتوماسيون در سيستم هاي قدرت و ديگر خبرگان اين حوزه از برنامه هاي جنبي اين كنفرانس عنوان شده است.
همچنين نشستهايي با موضوع پيشرفت دستورالعمل ها و آيين نامه هاي تدوين شده به منظور طراحي يكپارچه سازهاي سيستم اتوماسيون و مشخصات فني جامع سيستم اتوماسيون از سوي دكتر عليپور مديركل دفتر فني و نظارت شبكه انتقال شركت توانير، پيشرفت دستورالعملهاي بهره برداري پستهاي DCS از سوي مهندس ايوب زاده معاون برنامه ريزي و نظارت بر امنيت شبكه شركت مديريت شبكه برق ايران، لزوم حمايت از اتوماسيون بومي و نياز به يك مرجع آزمون داخلي از سوي مهندس كرمي مديرعامل شركت موج نيرو، نقطه نظرات مشاورين در زمينه اتوماسيون از سوي دكتر سعيدي مدير واحد حفاظت، كنترل و مخابرات شركت مشانير، اهميت بحث امنيت سايبري در اتوماسيون از سوي دكتر مرتضوي مدير دفتر برنامه ريزي ارتباطات و اتوماسيون شبكه شركت برق منطقه اي خراسان و دغدغه ها و نقطه نظرات كميته اتوماسيون و مخابرات در سنديكاي صنعت برق از سوي مهندس رجايي رييس كميته اتوماسيون و مخابرات سنديكاي صنعت برق ايران ارايه خواهد شد.

کد خبر : 87622
تاریخ : شنبه ، ١٠ آذر ١٣٩٧ ١٣:١٤
تعداد بازديد : ٨٠٥
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور