جبران خسارت وارده به 155 مشترك شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

موسوي گفت: مشتركاني كه در سال 97 نيز دچار خسارت شده اند، بايستي جهت تكميل پرونده به سايت مربوطه به نشاني httP://Bime.Tavanir.org.IR مراجعه كنند.
به
خسارت وارده به 155 مشترك شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان جبران گرديد.
گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، موسوي معاون بهره برداري و ديسپاچينگ اين شركت با اعلام اين خبر بيان كرد: خسارت وارده به 155 مشترك در سال 96 توسط شركت بيمه دي با مبلغي بيش از يك ميليارد و دويست و هفتاد ميليون ريال بابت جبران خسارت وارده پرداخت شده است. وي همچنين افزود: مشتركاني كه در سال 97 نيز دچار خسارت شده اند، بايستي جهت تكميل پرونده به سايت مربوطه به نشاني httP://Bime.Tavanir.org.IR مراجعه كنند.
کد خبر : 87419
تاریخ : یکشنبه ، ٢٠ آبان ١٣٩٧ ١٠:٢١
تعداد بازديد : ٦٢٠
فرستنده خبر : محمد رضوي علوي