در برق منطقه اي سمنان

دوره آموزشي مباني برنامه ريزي و كنترل پروژه برگزار شد

با حضور تعدادي از كاركنان معاونت طرح و توسعه شركت برق منطقه اي سمنان و مديريت توليد نيروي برق شاهرود دوره آموزشي مباني برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت برق منطقه اي سمنان برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير ، مهندس محمد مهدي سلماني مدرس اين دوره، مديريت پروژه را كاربرد دانش ،مهارت و تكنيكها در انجام فعاليت هاي پروژه براي رسيدن به نيازمندي هاي پروژه دانست و افزود : مهمترين رسالت مديريت پروژه ايجاد تعهد و مسئوليت در قبال برنامه زمان بندي است كه مانع از به تاخير افتادن پروژه و هزينه ي مرتبط مي گردد. وي پروژه هاي اجرايي ، مطالعاتي و تحقيقاتي و خدماتي را از انواع پروژه ها برشمرد و گفت: از ويژگي هاي يك پروژه ، منحصر به فرد و غير تكراري بودن ،محدود بودن بودجه ، قابل پيش بيني بودن ، داشتن حامي مالي و تقسيم آن به اجزاء گسسته مي باشد. گفتني است در اين دوره 5 روزه در خصوص حوزه هاي دانش مديريت پروژه ، هزينه هاي ناشي از تاخير پروژه ،معرفي پركاربردترين استاندارد هاي مديريت پروژه ،برنامه ريزي اوليه ،محدوديتهاي سه گانه در مديريت پروژه ، انواع فعاليتها در پروژه و روشهاي كلي تهيه نمودار WBC براساس مراحل اجراي پروژه و روشهاي كوتاه كردن زمان پروژه مطالبي ارائه گرديد .
کد خبر : 87408
تاریخ : شنبه ، ١٩ آبان ١٣٩٧ ١٢:٣٣
تعداد بازديد : ٦٠٢
فرستنده خبر : محمد مهدي وحدتي