نصب 220 سامانه خورشيدي در شهرستان هاي استان فارس در 6 ماهه نخست امسال

مهدي شفيعيان، با اعلام اين خبر گفت: انرژي خورشيدي از جمله انرژي هاي پاك و تجديد پذيري است كه در همه جاي جهان قابل بهره برداري بوده و به لحاظ قدرت بازدهي و اقتصادي از جايگاه ويژه اي برخوردار است
به
مدير دفتر بازار برق شركت توزيع نيروي برق استان فارس از نصب و راه اندازي 220 سامانه خورشيدي در سطح شهرستان هاي استان فارس در 6 ماهه نخست سال جاري خبر داد.
گزارش پايگاه خبري توانير، مدير دفتر بازار برق شركت توزيع نيروي برق استان فارس از نصب و راه اندازي 220 سامانه خورشيدي در سطح شهرستان هاي استان فارس در 6 ماهه نخست سال جاري خبر داد. مهدي شفيعيان، با اعلام اين خبر گفت: انرژي خورشيدي از جمله انرژي هاي پاك و تجديد پذيري است كه در همه جاي جهان قابل بهره برداري بوده و به لحاظ قدرت بازدهي و اقتصادي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.وي فراواني ، پايداري ، دوستدارمحيط زيست و طبيعت، دسترسي آسان را از جمله مزيت هاي نصب اين سامانه هاي خورشيدي برشمرد و ادامه داد: اين سامانه ها بي سرو صدا بوده و هزينه تعمير و نگهداري آنان نيز حداقل است كه همگي اين موارد سبب شده اند تا نصب اين سامانه ها با استقبال خوبي از سوي مشتركين روبرو شود. شفيعيان، با بيان اينكه استان فارس از جمله استان هايي است كه به دليل برخورداري از تابش مناسب جزو مناطق مستعد براي استفاده از پنل هاي خورشيدي است، اظهار داشت: متوسط ميزان تابش اين استان بين2 هزار تا 2200 كيلو وات ساعت بر مترمربع در سال مي باشد كه اين ميزان تابش براي نيروگاه هاي خورشيدي مناسب است. شفيعيان افزود: شهرستان هاي بوانات با 37سامانه، داراب30 سامانه و همچنين شهرستان اقليد با احداث25 سامانه خورشيدي بيشترين نصب تعداد سامانه ها را در ميان ساير شهرستان هاي فارس دارند. مدير دفتر بازار برق شركت توزيع نيروي برق استان فارس داشتن انشعاب برق به نام متقاضي در محل مورد تقاضا جهت نصب نيروگاه خورشيدي، مراجعه جهت دريافت موافقتنامه احداث نيروگاه خورشيدي از مديريت توزيع برق شهرستان، امكان صدور مجوز براي تمام تعرفه هاي خانگي ، تجاري ، صنعتي و كشاورزي و امكان اتصال نيروگاه متقاضي با كنتور مستقل به شبكه برق را از جمله شرايط جهت نصب سامانه خورشيدي در استان فارس برشمرد و ادامه داد: متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر به آدرس الكترونيكي www.satba.gov.ir مراجعه نمايند.
کد خبر : 87407
تاریخ : شنبه ، ١٩ آبان ١٣٩٧ ١١:٥٧
تعداد بازديد : ٧٣٢
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي